Категории

СЪОБЩЕНИЕ

26 Май 2022 Източник: Община Правец видяна 146 /

СЪОБЩЕНИЕ 

ДО

Г-ЖА МИЛА ИЛИЙЧОВА ИВАНОВА 


Уведомявам Ви, че със заповед № З-118/ 09.03.2022г. на кмета на община Правец е одобрена замяна по чл. 16 ЗУТ на ПИ 580320.505.7277 с Урегулирани поземлени имоти - УПИ VІ-597 и УПИ ХIII-597 в кв. 111, гр. Правец.
Заповедта се намира в Дирекция Устройство на територията и управление на собствеността /УТУС/ при Общинска администрация на община Правец и може да се преглежда от заинтересуваните лица.
На осн. чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ заповедта може да се обжалва в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването на съобщението чрез община Правец до Административен съд на Софийска област.

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?