Категории

СЪОБЩЕНИЕ

27 Май 2022 Източник: Община Правец видяна 252 /

Съобщение 

До 

Г-жа Радка Цветкова Анчева 
Г-н Стамен Пешев Райчинов 
Г-жа Станка Пешева Райчинова 
Г-н Райчин Пешев Райчинов 
Г-жа Десислава Христова Райчинова - Митева 
Г-н Ивайло Стефанов Иванов 
Г-н Петър Стефанов Стаменов 
Г-н Даниел Стефанов Стаменов 
Г-жа Иванка Тодорова Янкова 
Г-н Христо Петков Янков 
Г-жа Светла Петкова Янкова 
Г-жа Стоянка Тихомирова Симова 
Г-жа Софийка Маркова Лазова 
Г-н Марко Иванов Марков 
Г-жа Мила Иванова Илиева 

Уведомявам Ви, че със заповед № З-187/21.04.2022г. на Кмета на община Правец е одобрен проект за нанасяне на ПИ 324 в плана на новообразуавинет имоти на махала Драганска, землището на гр. Правец, собственост на наследниците на Янко Вълчинов Недевски.
Заповедта се намира в отдел Устройство на територията и управление на собствеността /УТУС/ при Общинска администрация на община Правец и може да се преглежда от заинтересуваните лица.
На осн. чл. 54, ал. 6 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ заповедта може да се обжалва в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването на съобщението чрез община Правец до Административен съд на Софийска област.

От Общината

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?