Категории

СЪОБЩЕНИЕ

22 Юни 2022 Източник: Община Правец видяна 188 /

Комисията за подбор на персонала в Център за семейно консултиране и подкрепа - Правец обявява допуснатите до събеседване кандидати
Във връзка с изпълнение на проект „Център за семейно консултиране и подкрепа - Правец” по договор BG05M9OP001-2.004-0027 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” /2014 – 2020 г./ и Заповед № З-209/17.05.2022 г. на Кмета на община Правец Комисията за подбор на персонал за изпълнение на Дейност “Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище” обявява допуснатите до събеседване кандидати съгласно Приложение №2. Няма недопуснати до събеседване кандидати.

21.06.2022г.

Списък от файлове

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?