Категории

СЪОБЩЕНИЕ

23 Март 2023 Източник: Община Правец видяна 104 /

До 

Г-жа Цонка Николова Каназирска 

Уведомявам Ви, че в Общинска администрация на община Правец е постъпил проект за нанасяне на ПИ 267 в Плана на новообразуваните имоти на махала Скърнава, землището на гр. Правец, собственост на наследниците на Ганчо Ценов Генчев.

Проектът се намира в отдел Устройство на територията и управление на собствеността /УТУС/ при Общинска администрация на община Правец и може да се преглежда от заинтересуваните лица.

В 7 /седем/ дневен срок от съобщението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

От Общината

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?