Категории

СЪОБЩЕНИЕ

01 Юни 2023 Източник: Община Правец видяна 74 /

ДО 

Г-ЖА СТАНКА ПЕТРОВА ПЕТРОВА 
Г-Н ВИКТОР ВЛАДИМИРОВ СИМЕОНОВ 

Уведомявам, със заповед № З-174/10.04.2023г. на Кмета на община Правец е одобрен проект за нанасяне на ПИ 110.336 в плана на новообразуваните имоти на мах. Драганска, землището на гр. Правец, собственост на наследниците на Васил Рачев Ненчев.

Заповедта се намира в отдел Устройство на територията и управление на собствеността /УТУС/ при Общинска администрация на община Правец и може да се преглежда от заинтересуваните лица.

На осн. чл. 54, ал. 6 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ заповедта може да се обжалва в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването на съобщението чрез община Правец до Административен съд на Софийска област.

От общината

Последни обяви

СЪОБЩЕНИЕ

03 Октомври 2023


Сухопътни войски

20 Септември 2023


СЪОБЩЕНИЕ

14 Септември 2023


СЪОБЩЕНИЕ

13 Септември 2023


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?