Категории

СЪОБЩЕНИЕ

22 Август 2023 Източник: Община Правец видяна 184 /

на ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА

Община Правец на основание чл. 53б, ал. 2 от ЗКИР обявява на заинтересуваните лица, че е изработен проект за изменение на действащия кадастрален план на с. Разлив, община Правец, област Софийска, при условията на § 4, ал. 1, т. 2 от ПЗР на ЗКИР за отстраняване на непълноти (грешки) при отразяването на всички поземлени имоти в м.Багелейска, м. Гроевска, м. Влъчковска, м. Маргинска, м. Сираковска, м. Чорбанска, м.Боновска и м. Куевска. В едномесечен срок, считано от 22.08.2023г. заинтересуваните могат да направят писмени възражения и искания до общинската администрация – Правец.

От общината

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?