Категории

СЪОБЩЕНИЕ

13 Септември 2023 Източник: Община Правец видяна 162 /

ДО 

Г-Н КАЛИН БОНЧЕВ ВАСИЛЕВ 

Уведомявам Ви, че в община Правец е постъпил проект за ПУП – План за застрояване на ПИ 58030.93.59, землището на гр. Правец, община Правец, собственост на Вангел Велев Николов, Добринка Методиева Иванова, Пламен Петров Пейков, Ренета Колева Денева, Стоян Иванов Стоянов и Силвия Николова Стоянова с предвиждане за ниско жилищно застрояване.

Проектът се намира в Дирекция “Устройство на територията и управление на собствеността” при Общинска администрация на община Правец.

На основание чл. 128, ал. 3 ЗУТ, в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за Подробен устройствен план до общинската администрация.

От общината

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?