Категории

Съобщение

31 Януари 2024 Източник: Община Правец видяна 240 /

Община Правец на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на всички заинтересовани лица, че с Решение №37 от 20.12.2023г. на Общински съвет – гр. Правец е одобрен  Проект за изменение на ПУП-ПР на кв. 212 и ПУП – ПУР за улица между поземлени имоти №№58030.15.37,  58030.15.66, 58030.15.40, 58030.15.42, 58030. 15.43 и поземлени имоти №№58030.15.52, 58030.15.33, 58030.15.67 по действащата Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на землището на гр. Правец, определена  от  о. т.1243а - о. т.2328 - о. т. 2329- о. т. 2330 - о. т.2331-о. т. 2088а с дължина от 151,60м, ширина на пътното платно от 5.00м и обслужващ тротоар от 1.00м или общ габарит на улицата от 6.00м. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1  и ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Правец пред Административен съд-София област. Съобщението е публикувано в „Държавен вестник“  бр. 8 от 26.01.2024г.

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?