Съобщение до Боян Георгиев Китанов

13 Януари 2020 Източник: Община Правец видяна 76 /

До Боян Георгиев Китанов
р-н „Триадица“
ул. „Боровец“ №11, ет. 4, ап. 14
гр. София

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 18а, ал. 10 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Ви съобщаваме, че Апартамент №44 (четиридесет и четири), в блок 301 (триста и едно), вход Г, етаж I (първи), находящ се в ж.к. „Север“, гр. Правец е общинска собственост.

Предвид гореизложеното и съгласно чл. 65, ал. 1 от Закона за общинската собственост, който гласи: „чл. 65 ал. 1 Общински имот, който се владее или държи без основание, не се използува по предназначение или необходимостта от него е отпаднала, се изземва въз основа на заповед на кмета на общината“, с което Ви уведомявам, че жилището подлежи на изземване.

В тази връзка е необходимо, до 13.02.2020 год., доброволно да освободите обитаваното от Вас общинско жилище, като предадете доброволно ключовете за него в стая №105, ет. 1, в ОбА-Правец.

При липса на предприети действия от Ваша страна, община Правец заедно с органите на РУ-Правец ще пристъпи към изземване на общинското жилище.

Лице за контакт:
Катерина Иванова,
тел. 07133/4877,
email: katia.ivanova@pravets.bg.


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?