Съобщение до Браян Макмахон

10 Април 2018 Източник: Община Правец видяна 146 /

ДО БРАЯН МАКМАХОН – УПРАВИТЕЛ НА „БРУНСУИК” ЕООД ГР. ПЛОВДИВ 4000 РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН БУЛ „РУСКИ” №125, АП.3 
           
СЪОБЩЕНИЕ
съгласно чл.32,ал.4 от Данъчно осигурителния процесуален кодекс
                   
Уважаеми Господин Макмахон,

         Каним Ви да се явите   в  Общинска  администрация гр. Правец,  пл. ”Т.Живков” № 6, отдел „Местни данъци и такси” при Ралица Георгиева - главен специалист „Данъчни приходи”, в 14 /четиринадесет /  дневен срок от поставянето на  съобщението на информационното табло  на  община Правец за получаване  на Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК № 6-2-1/12.02.2018г. за данък недвижим имот и такса битови отпадъци.
       В случай, че не се явите в 14-дневен срок от поставяне на съобщението,
документите ще се приложат към преписката и ще се считат за редовно връчени.

Датата на поставяне на съобщението е 10.04.2018г. 
Датата на свалянето на съобщението е    

Орган по приходите:
Р. Георгиева,  гл.специалист ДП: ДО

      БРАЯН МАКМАХОН – УПРАВИТЕЛ НА

       „БРУНСУИК” ЕООД                                                                                                   

       ГР. ПЛОВДИВ 4000

       РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН

       БУЛ „РУСКИ” №125, АП.3

 

                                  

                                                                                                         

                                            СЪОБЩЕНИЕ

                   

съгласно чл.32,ал.4 от Данъчно осигурителния процесуален кодекс

                       

                              

 

          Уважаеми Господин Макмахон,

 

         Каним Ви да се явите   в  Общинска  администрация гр. Правец,  пл. ”Т.Живков” № 6, отдел „Местни данъци и такси” при Ралица Георгиева -главен специалист „Данъчни приходи”, в 14 /четиринадесет /  дневен срок от поставянето на  съобщението на информационното табло  на  община Правец за получаване  на Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК № 6-2-1/12.02.2018г. за данък недвижим имот и такса битови отпадъци.

       В случай, че не се явите в 14-дневен срок от поставяне на съобщението,

документите ще се приложат към преписката и ще се считат за редовно връчени.

 

        Датата на поставяне на съобщението е 10.04.2018г. 

        Датата на свалянето на съобщението е     

                       

 

 

 Орган по приходите:

 Р. Георгиева,  гл.специалист ДП:                                                                   

 


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?