Съобщение до г-н Веселин Божков Божков

09 Юли 2020 Източник: Община Правец видяна 77 /

ДО
Г-Н ВЕСЕЛИН БОЖКОВ БОЖКОВ

Съобщаваме Ви, че в Общинска администрация на община Правец е постъпил проект за нанасяне на ПИ № 58030.110.281 в Плана на новообразуваните имоти на мах. Драганска, землището на гр. Правец, собственост на наследниците на Саво Иванов Драгански, съгласно нот. акт № 102, том ІІ, дело № 522/ 06.03.1975г.
Преписката се намира в Дирекция Устройство на територията и управление на собствеността /УТУС/ в община Правец и може да се преглежда от заинтересуваните лица.
Дирекция УТУС работи с граждани в понеделник от 8.30 ч. до 12.30ч. и четвъртък от 13.30ч до 16.30ч.
От общината


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?