СЪОБЩЕНИЕ по реда на 18 а, ал.10 от Административно процесуалния кодекс (АПК)

16 Март 2020 Източник: Община Правец видяна 87 /

ДО
Г-ЖА СЛАВКА МАРКОВА НИНОВА
Г-ЖА ИВАНКА МАРКОВА МИЛАНОВА
качеството Ви на наследници на Марко Савов Вешев,

ДО
Г-Н ГЕОРГИ ЕВГЕНИЕВ ГЕОРГИЕВ
Г-Н МИХАИЛ ЛАЗАРОВ ЛАЗАРОВ
Г-Н НИКОЛАЙ ЛАЗАРОВ ЛАЗАРОВ
в качеството Ви на наследници на Марко Лазаров Кирков

ДО
Г-ЖА ИВАНКА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА
Г-ЖА МАРИЙКА ХРИСТОВА ИВАНОВА
Г-Н ВАСИЛ ЗДРАВКОВ ИВАНОВ
Г-Н ХРИСТО ЗДРАВКОВ ИВАНОВ
в качеството Ви на наследници на Васил Иванов Димитров

ДО
Г-Н ПЕТЪР ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
Г-Н ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
Г-Н ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ
Г-Н ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ
Г-ЖА ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА СТАНКОВА
Г-ЖА ВИКТОРИЯ РУМЕНОВА ЗАРКОВА
Г-Н ГРИГОР РУМЕНОВ ЗАРКОВ
Г-Н  РУСЛАН ПЕТКОВ ЦВЕТКОВ
Г-ЖА ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВА БУДИНОВА
Г-ЖА МИЛКА ПАВЛОВА АНТИМОВА
в качеството Ви на наследници на Лазар Цветков Вълков

ДО
Г-ЖА ГАЛИНА ПАНЧЕВА КОЙНАРСКА
Г-Н ВЕНЦИСЛАВ ПАНЧЕВ ПАНДУРСКИ
Г-ЖА ПЕНКА ВАСИЛЕВА ТРИФОНОВА
Г-Н ТЕОДОСИ ВАСИЛЕВ ПЪРВАНОВ
Г-ЖА КРЪСТАНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
Г-ЖА МАРИЕТА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
Г-Н ИВО ГЕОРГИЕВ  ГЕОРГИЕВ
Г-ЖА ЦЕЦА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
Г-Н ИВО МАРКОВ ГЕОРГИЕВ
качеството Ви на наследници на Никола Георгиев Котов

ДО
Г-Н ГОШО ДИКОВ СТАНЕВ

ДО
НЕУСТАНОВЕН СОБСТВЕНИК НА
ПИ 35585.57.500


Списък от файлове

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?