Категории

СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл.32, ал.4 от Данъчно осигурителния процесуален кодекс

07 Януари 2021 Източник: Община Правец видяна 91 /

ДО
ЕРНЕСТО МОЙА РОДОН – УПРАВИТЕЛ НА
„РОДОН” ЕООД
ГР. ЯБЛАНИЦА
ОБЩ. ЯБЛАНИЦА
УЛ „ГУРКО” №3

 

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.32, ал.4 от Данъчно осигурителния процесуален кодекс

Уважаеми Господин Родон,

Каним Ви да се явите в Общинска администрация гр. Правец, пл. ”Т.Живков” № 6, отдел „Местни приходи” при Ралица Георгиева - главен специалист „Данъчни приходи”, в 14 /четиринадесет / дневен срок от поставянето на съобщението на информационното табло на община Правец за получаване на Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК № 684-1/04.11.2020г. за данък недвижим имот и такса битови отпадъци.
В случай, че не се явите в 14-дневен срок от поставяне на съобщението,
документите ще се приложат към преписката и ще се считат за редовно връчени.

Датата на поставяне на съобщението е 07.01.2021г.
Датата на свалянето на съобщението е


Орган по приходите:
Р. Георгиева, гл.специалист ДП:

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?