Категории

Съобщение ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЖИВОТНОВЪДЕН ОБЕКТ - ЛИЧНО СТОПАНСТВО

31 Юли 2020 Източник: Община Правец видяна 131 /

СЪОБЩЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЖИВОТНОВЪДЕН ОБЕКТ - ЛИЧНО СТОПАНСТВО
Уважаеми жители на община Правец,
Уведомяваме Ви, че във връзка с измененията на Закона за ветеринарномедицинската дейност от 14.02.2020 г., е променен реда за регистрация на „животновъден обект – лично стопанство“.
Всички собствениците и ползватели на животновъдни обекти за отглеждане на селскостопански животни в лични стопанства тип „заден двор“, се задължават да регистрират животновъдния си обект – лично стопанство.
Регистрацията на „животновъден обект - лично стопанство“ по населени места се осъществява чрез подаване в кметството/кметското наместничество на Заявление-декларация по образец на Българска агенция по безопасност на храните: „Образец ЗХОЖКФ-17Д/ Утвърден със Заповед №РД 11-525/20.02.2020 г. на изпълнителния директор на БАБХ“.
На регистрация „животновъден обект - лично стопанство“ подлежат всички селскостопански животни: Едри преживни животни, дребни преживни животни, прасета за угояване, еднокопитни, зайци и птици:
- два броя едри преживни животни (ЕПЖ) и приплодите им до 12-месечна възраст;
- десет броя дребни преживни (ДПЖ) с приплодите им до 9-месечна възраст;
- три броя прасета за угояване, различни от свине майки и некастрирани нерези;
- два броя еднокопитни и приплодите им до 12-месечна възраст;
- десет възрастни зайци с приплодите им, но не повече от сто броя общо;
- петдесет възрастни птици независимо от вида;
- сто бройлера или подрастващи птици независимо от вида.

Регистрацията е безплатна!


Общинска администрация Правец

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?