Категории

Свободно работно място - Учител ДГ Здравец

13 Октомври 2023 Източник: Община Правец видяна 149 /

Общинска администрация – Правец обявява свободни работни места: УЧИТЕЛ В ДГ "ЗДРАВЕЦ" ГР. ПРАВЕЦ Изисквания за заемане на длъжността
1. Висше образование – предучилищна педагогика
2. Стаж по специалността с предимство
3. Умение за работа в екип

Описание на длъжността:
1.Планира,подготвя и провежда възпитателно-образователната дейност.
2.Организира подготовката на детски празници, концерти и други мероприятия и участва в тях.
3.Планира,организира и провежда квалификационно-методическа дейност на равнище методическо обединение по образователно направление; модул за професионална подготовка в детската градина.
4.Отразява преподадения материал в задължителната документация.
5.В процеса на работата взаимодейства с учителите, медицинските сестри, помощник-възпитателите, управленския и административен персонал в детското заведение.
6.Носи отговорност за живота и здравето на децата.

Кандидатите трябва да представят следните документи:
1. Заявление до директора на ДГ „Здравец”, гр. Правец
2. CV
3. Диплома за завършено образование.

Одобреният кандидат ще бъде назначен считано от 13.11.2023г.
Документите ще се приемат от 16.10.2023г. до 06.11.2021 г. включително, от 8,30 ч. до 16,30 ч. в сградата на ДГ "Здравец", гр. Правец, ул. „Христо Ботев” №6.
Тел. за информация: 07133/4561 и 0879496119 – г-жа Силвия Станева – Директор на ДГ „Здравец” гр. Правец

 

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?