УЧИТЕЛ В ДГ "ЗДРАВЕЦ" ГР. ПРАВЕЦ

26 Април 2018 Източник: Община Правец видяна 232 /

Изисквания за заемане на длъжността   
1. Висше образование - предучилищна педагагика
2. Стаж по специалността с предимство   
3. Умение за работа в екип   

Описание на длъжността:   
1. Планира,подготвя и провежда възпитателно-образователната дейност.
2. Организира подготовката на детски празници,концерти и други мероприятия и участва в тях.
3. Планира,организира и провежда квалификационно-методическа дейност на равнище методическо обединение по образователно направление;модул за професионална подготовка в детската градина.
4. Отразява преподадения материал в задължителната документация.
5. В процеса на работата взаимодейства с учителите,медицинските сестри, помощник-възпитателите,управленския и административен персонал в детското заве-дение.
6. Носи отговорност за живота и здравето на децата.

Кандидатите трябва да представят следните документи:   
1. Заявление до директора на ДГ „Здравец” гр.Правец   
2. CV   
3. Диплома за завършено образование

   Документите ще се приемат от 02.05.2018г. до 18.05.2018 г. включително, от 8,30ч. до 17,30ч. в сградата на ДГ "Здравец", гр.Правец, ул. „Христо Ботев” №6,

тел. за информация: 07133/4561 и 0879496119 – г-жа Силвия Станева – Директор на ДГ „Здравец” гр.Правец


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?