Категории

Публичен търг с тайно наддаване - 05.08.2022 от 10:00ч.

26 Юли 2022 Източник: Община Правец видяна 108 /

Община Правец организира на 05.08.2022 г. от 10:00. в Заседателната зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ Обособена част от Спортна зала – Правец, с обща полезна площ от 258.00 (двеста петдесет и осем) кв.м., находяща се в масивна сграда – Спортна зала, построена в УПИ XXVI – За спортен комплекс, кв.9 по действащия план за регулация на гр. Правец, актуван с Акт за публична общинска собственост (АПОС) № 1515 – I/12.04.2022 г.

Списък от файлове

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?