Категории

Обяви

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 25.08.2023г.

28 Август 2023   Прочети ...

ОБЕКТ "Обект: УЛИЧНИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ"

Уведомление за инвестиционно намерение за ОБЕКТ " Обект: УЛИЧНИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ – изграждане на водопровод за кв.кв.102, 103, 104, 105, 106, 107...

25 Август 2023   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ

на ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА Община Правец на основание чл. 53б, ал. 2 от ЗКИР обявява на заинтересуваните лица, че ...

22 Август 2023   Прочети ...

Покана за публично обсъждане на Проект за бюджет 2023

Уважаеми съграждани,На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за...

21 Август 2023   Прочети ...

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 18.08.2023г.

18 Август 2023   Прочети ...

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 11.08.2023г.

12 Август 2023   Прочети ...

Нова Наредба 1 за обществения ред

Нова Наредба 1 за обществения ред на територията на община Правец прие Общински съвет – Правец.  

10 Август 2023   Прочети ...

Сухопътни войски

Сухопътни войски ОБЯВA за провеждане на конкурс - Национална гвардейска част.

08 Август 2023   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ

ДО  Г-ЖА КРИСТИНА ПЕТРОВА БОНЕВСКА  Г-Н МАРИЯН ПЕТРОВ БОНЕВСКИ  В качеството Ви на съсед Ви уведомявам, че в Общинска администрация на община Праве...

08 Август 2023   Прочети ...

Проект за допълнение на ПРОГРАМАTA НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2023 година

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ,Представяме на вниманието Ви следния проект за допълнение на ПРОГРАМАTA НАОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖ...

08 Август 2023   Прочети ...

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?