Категории

Обяви

ОБЯВА

Допълване на ПРОГРАМАTA НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ИРАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2023 година

12 Януари 2023   Прочети ...

Сухопътни войски

    Сухопътни войски   ОБЯВИ за провеждане на конкурси за войнишки длъжности във формирования от състава на КЛП.    

10 Януари 2023   Прочети ...

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 06.01.2023г.

09 Януари 2023   Прочети ...

Уведомление за инвестиционно намерение

Уведомление за инвестиционно намерение за ОБЕКТ "Проектиране, строителство иавторски надзор на Ремонт по улица от ОТ 472 през ОТ 468 - ОТ 475 до ОТ...

05 Януари 2023   Прочети ...

ОБЯВЛЕНИЕ

Комисията за подбор на персонал по проект „Грижа в дома в община Правец“ обявява класираните кандидати за работа. Във връзка с изпълнение на Програ...

30 Декември 2022   Прочети ...

Съобщение

Отдел „Местни приходи” при община Правец уведомява своите клиенти, че поради годишно приключване касите за плащане на местни данъци и такси на 29.1...

29 Декември 2022   Прочети ...

Комисията за подбор на персонал по проект „Грижа в дома в община Правец“ обявява допуснатите до събеседване кандидати

Във връзка с изпълнение на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, проект BG05SFPR002-2.001...

20 Декември 2022   Прочети ...

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 16.12.2022г.

19 Декември 2022   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ

Съобщаваме Ви, че със заповед № З-635/14.12.2022г. на Кмета на община Правец е одобрен проект за изменение на кадастралния план на с.Джурово, общин...

14 Декември 2022   Прочети ...

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 02.12.2022г.

06 Декември 2022   Прочети ...

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?