Категории

Обяви

Община Правец обявява конкурс за подбор на персонал

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.003 – „Бъдеще за децата”, п...

02 Октомври 2023   Прочети ...

Класиране от комисията за подбор на персонала по проект “Надграждане на услугите за ранно детско развитие в община Правец”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, процедура BG05SFPR002-2.003 – „Бъдеще за деца...

28 Септември 2023   Прочети ...

Допуснати до събеседване кандидати от комисията за подбор на персонала по проект “Надграждане на услугите за ранно детско развитие в община Правец”

  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027,процедура BG05SFPR002-2.003 – „Бъдеще за де...

26 Септември 2023   Прочети ...

Сухопътни войски

Сухопътни войски   ОБЯВA за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования на пряко подчинение на командира на Командва...

20 Септември 2023   Прочети ...

Община Правец обявява конкурс за подбор на персонал

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.003 – „Бъдеще за децата”, п...

18 Септември 2023   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ

Община Правец е изработила проект „ПУП – ПУР на улици от о. т. 641 по действащия ПУП – План за регулация на гр. Правец, с който се обособяват 9 бр....

14 Септември 2023   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ

ДО  Г-Н КАЛИН БОНЧЕВ ВАСИЛЕВ  Уведомявам Ви, че в община Правец е постъпил проект за ПУП – План за застрояване на ПИ 58030.93.59, землището на гр. ...

13 Септември 2023   Прочети ...

Община Правец организира заключителна пресконференция по проект „център за семейно консултиране и подкрепа- правец“ финансиран по договор № BG05M9OP001-2.004-0027-C01

Дата на провеждане: 21 септември 2023г.Час на провеждане: 11:30 ч. Място на провеждане: гр. Правец, пл. „Тодор Живков“ № 6. На публичното събитие щ...

12 Септември 2023   Прочети ...

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОИЦ-СОФИЯ В ОБЩИНА ПРАВЕЦ - 14 септември 2023 г.

На 14 септември 2023 г. (четвъртък ) от 11:00 часа, в зала „Правец“ в сградата на общинска администрация Правец (пл. „Тодор Живков“ 6) ще се провед...

11 Септември 2023   Прочети ...

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 08.09.2023г.

11 Септември 2023   Прочети ...

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?