Категории

Обяви

"Допълнение на ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2021 година"

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, Представяме на вниманието Ви следния проект за допълнение на ПРОГРАМАTA НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОР...

18 Юни 2021   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ ДО Г-ЖА МАЛИНА БОРИСОВА ПЕТРОВА Г-Н ИВАН ПЕТРОВ ЛАЗАРОВ Г-ЖА РАДКА МАРИНОВА ВЪРБАНОВА Г-Н ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ МАРИНОВ Уведомявам Ви, че с...

17 Юни 2021   Прочети ...

Дирекция "Бюро по труда" обявява свободните работни места за региона към 11.06.2021г.

№ по ред Длъжност Месторабота Образование1 Машинен оператор, производство на пластмасови изделия Правец Средно2 Помощник-сладкар Правец Средно3 Кам...

11 Юни 2021   Прочети ...

Община Правец търси да назначи ЕЛЕКТРОТЕХНИК

Изисквания за заемане на длъжността Образователна  степен: средно-техническо, средно професионално образование по специалностите „Електротехника”,...

08 Юни 2021   Прочети ...

Община Правец търси да назначи МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

Изисквания за заемане на длъжността Образование – полувисше, висше, степен специалист, специалност „Медицинска сестра”, „Медицински фелдшер”. Доп...

08 Юни 2021   Прочети ...

Община Правец търси да назначи ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК-СЕКРЕТАР

Кратко описание на длъжността: Организира срещи, води кореспонденция, потвърждения за участия в различни форуми, получава и разпределя имейли от о...

08 Юни 2021   Прочети ...

Община Правец търси да назначи МЛАДШИ ЕКСПЕРТ„СТРОИТЕЛСТВО И КАДАСТЪР”

Кратко описание на длъжността: Изпълнява процедури по Закона за устройство на територията. Извършва техническа и административна дейност, свързана ...

08 Юни 2021   Прочети ...

Община Правец обявява конкурс за подбор на персонал

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ран...

31 Май 2021   Прочети ...

Община Правец обявява конкурс за подбор на персонал

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 “Социално-икон...

31 Май 2021   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ

Съобщение ДО Г-ЖА ЦЕЦА СТЕФАНОВА СТАНЕВА Г-ЖА ВИОЛЕТА ИВАНОВА ЦАНОВА Г-Н СТАНЧО СТЕФАНОВ СТАНЕВ Г-ЖА РАЙНА ИЛИЕВА МАШОВСКА Г-ЖА МАРИЯ ПЕТКОВА КАФЕД...

28 Май 2021   Прочети ...

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?