Категории

Обяви

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ ДО Г-ЖА МАРИЯ ГРИГОРОВА ТОДОРОВА Г-Н ИВАН СЕМКОВ ТОДОРОВ Г-ЖА НАДЕЖДА ТОШКОВА АНДРЕЕВА Г-ЖА ГАБРИЕЛА ТОШКОВА СЕМКОВА-ИЛИЕВА Г-ЖА ВИОЛЕТА ...

26 Май 2021   Прочети ...

Покана-обявление за публично обсъждане на Програмата за енергийна ефективност на община Правец 2021-2025 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   Програмата за енергийна ефективност на община Правец 2021-2025 г. е разработена съгласно изискването в Закона за енергий...

25 Май 2021   Прочети ...

Покана-обявление за публично обсъждане на Програмата за опазване на околната среда на Община Правец за периода 2021-2027 г. (ПООС)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   Програмата за опазване на околната среда на Община Правец за периода 2021-2027 г. (ПООС) е изготвена в съответствие с чл...

25 Май 2021   Прочети ...

Покана-обявление за публично обсъждане на Краткосрочна Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Правец 2021-2023 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   Краткосрочна Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Правец 2021...

25 Май 2021   Прочети ...

Дирекция "Бюро по труда" обявява свободните работни места за региона към 21.05.2021

№ по ред Длъжност Месторабота Образование1 Машинен оператор, изолация Правец Средно2 Машинен оператор, дървообработване Правец Средно/Основно3 Каме...

21 Май 2021   Прочети ...

Допълнение на ПРОГРАМАTA НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2021 година

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, Представяме на вниманието Ви следния проект за допълнение на ПРОГРАМАTA НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОР...

21 Май 2021   Прочети ...

Обява за инвестиционно намерение за „ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ SFO0233.A008 „TERATUR" с честотен обхват 900/1800/2100MHz"

Уведомление за инвестиционно предложение за „ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ SFO0233.A008 „TERATUR" с честотен обхват 900/1800/2100MHz...

19 Май 2021   Прочети ...

Обява за инвестиционно намерение за "Ремонт на тротоари по бул. "Трети март" от О.Т. 277 до О.Т. 377", гр.Правец

Уведомление за инвестиционно предложение за „РЕМОНТ НА ТРОТОАРИ ПО БУЛ. „ТРЕТИ МАРТ” ОТ О.Т. 277 ДО О.Т. 377”, ГР. ПРАВЕЦ”

17 Май 2021   Прочети ...

Дирекция "Бюро по труда" обявява свободните работни места за региона към 14.05.2021

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" Ботевград към 14.05.2021г.    № по редДлъжностМестоработаОбразование 1Машинен оператор, ...

14 Май 2021   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ до г-н Петър Иванов Ганчев, г-н Тодор Кръстев Тодоров, г-жа Габриела Тошкова Семкова-Илиева

  В качеството Ви на наследници на Тодор Семков Васильовски Ви  уведомявам, че в община Правец  е постъпил проект за ПУП – План за застрояване на П...

10 Май 2021   Прочети ...

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?