Обяви

Дирекция "Бюро по труда" обявява свободните работни места за региона към 6.12.2018

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград, към 06.12.2018 год./номер по ред; длъжност; месторабота; степен на образова...

07 Декември 2018   Прочети ...


Допълнение на програма на Община Правец за управление и разпореждане с имоти общинска собственост

Представяме на вниманието Ви следния проект за допълнение на ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ...

23 Ноември 2018   Прочети ...


Инвестиционно намерение с. Разлив

Инвестиционно намерение с. Разлив

22 Ноември 2018   Прочети ...


Преустройство на съществуваща ППС за глас и/или данни на БТК ЕАД SO1903

Преустройство на съществуваща ППС за глас и/или данни на БТК ЕАД SO1903

21 Ноември 2018   Прочети ...


Дирекция "Бюро по труда" обявява свободните работни места за региона към 20.11.2018

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград, към 20.11.2018 год./номер по ред; длъжност; месторабота; степен на образова...

21 Ноември 2018   Прочети ...


Покана за обществено обсъждане - План сметка 2019

На основание и в изпълнение на чл.66 от Закона за местните данъци и такси, кметът на община Правец, област Софийска, Румен Гунински и Общинска адми...

16 Ноември 2018   Прочети ...


Съобщение на ОД "Земеделие" - София област

Уведомявам всички заинтересовани ползватели и земеделски стопани, подали заявления за участие в споразумения по чл.37, ал.4 от Закона за собственос...

15 Ноември 2018   Прочети ...


Дирекция "Бюро по труда" обявява свободните работни места за региона към 8.11.2018

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 08.11.2018г.                          1. Общ работник - Правец - Основно2...

09 Ноември 2018   Прочети ...


Протокол от конкурс за главен архитект

09 Ноември 2018   Прочети ...


Райони за извършване на сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на чистота

Райони за извършване на сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на чистота

01 Ноември 2018   Прочети ...


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?