Обяви

Община Правец обявява конкурс за подбор на персонал

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 “Социално-икон...

20 Септември 2019   Прочети ...


Допълнение на програма на Община Правец за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2019

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ,Представяме на вниманието Ви следния проект за допълнение на ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖД...

18 Септември 2019   Прочети ...


Община Правец обявява конкурс за подбор на персонал

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 “Социално-икон...

16 Септември 2019   Прочети ...


Община Правец обявява конкурс за подбор на персонал

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 “Социално-икон...

16 Септември 2019   Прочети ...


Дирекция "Бюро по труда" обявява свободните работни места за региона към 2.9.2019

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград, към 02.09.2019 год./номер по ред; длъжност; месторабота; степен на образова...

06 Септември 2019   Прочети ...


Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

 Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

04 Септември 2019   Прочети ...


Учител детска градина ДГ "Здравец" гр. Правец

Учител детска градина ДГ "Здравец" гр. Правец - 2 бр.Изисквания за заемане на длъжността: • висше образование • трудов стаж по специалността е пред...

04 Септември 2019   Прочети ...


Учител детска градина ДГ "Звънче" с. Джурово

Учител детска градина ДГ "Звънче" с. ДжуровоИзисквания за заемане на длъжността: • висше образование • трудов стаж по специалността е предимство• д...

04 Септември 2019   Прочети ...


ОА Правец обявява свободно работно място - Социален работник

Социален работник ЦСРИ /по заместване/Основна цел на длъжносттаПроучва индивидуалните особености и потребности на потребителите. Осъществява работа...

04 Септември 2019   Прочети ...


ОА Правец обявява свободно работно място - Вътрешен одитор

Вътрешен одитор на община правецМинимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:• образование – висше- „...

04 Септември 2019   Прочети ...


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?