Категории

Обяви

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 18.11.2022г.

19 Ноември 2022   Прочети ...

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 04.11.2022г.

06 Ноември 2022   Прочети ...

Класиране от Комисията за подбор на персонала в "Център за семейно консултиране и подкрепа - Правец

Комисията за подбор на персонала по проект „Център за семейно консултиране и подкрепа-Правец” по договор BG05M9OP001-2.004-0027 за безвъзмездна фин...

04 Ноември 2022   Прочети ...

ОБЯВЛЕНИЕ

на проект на План-сметка за разходите през 2023 година, необходими за предоставяне на услугите „Сметосъбиране и сметоизвозване“, „Обезвреждане на б...

02 Ноември 2022   Прочети ...

Община Правец обявява конкурс за подбор на персонал

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ран...

02 Ноември 2022   Прочети ...

Допълнение на ПРОГРАМАTA НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2022 година

02 Ноември 2022   Прочети ...

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 28.10.2022г.

31 Октомври 2022   Прочети ...

Заповед за определяне райони за извършване услуги по сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на чистота

28 Октомври 2022   Прочети ...

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение за Обект: „Реконструкция на вътрешна улична мрежа в гр. Правец-бул. „Трети март“-участък от о.т. 461 до о....

28 Октомври 2022   Прочети ...

ОИЦ-СОФИЯ С ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ОБЩИНА ПРАВЕЦ

На 26 октомври 2022 г. (сряда) от 14:30 часа, в зала на първи етаж в сградата на община Правец, пл. „Тодор Живков“ 6 ще се проведе информационна ср...

24 Октомври 2022   Прочети ...

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?