Обяви

Дирекция "Бюро по труда" обявява свободните работни места за региона към 5.06.2019

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград, към 05.06.2019 год.1.    Машинен оператор, производставо на пластмасови изд...

05 Юни 2019   Прочети ...


Община Правец обявява конкурс за подбор на персонал

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 “Социално-икон...

03 Юни 2019   Прочети ...


Община Правец обявява конкурс за подбор на персонал

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 “Социално-икон...

03 Юни 2019   Прочети ...


Класирани кандидати за изпълнение на Дейност 3

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 “Социално-икон...

30 Май 2019   Прочети ...


Комисията за подбор на персонала обявява класираните кандидати по Дейности 5 по ОП НОИР

Комисията за подбор на персонала проект „Правец – среда за активно социално приобщаване” обявява допуснатите до събеседване кандидати по Дейност 5 ...

30 Май 2019   Прочети ...


Комисията за подбор на персонала обявява класираните кандидати по Дейности 1, 2, 3 по ОП НОИР

Комисията за подбор на персонала проект „Правец – среда за активно социално приобщаване” обявява класираните кандидати по Дейности 1, 2, 3 по ОП НО...

30 Май 2019   Прочети ...


Заповед за забрана палене на стърнища, слогове, крайпътни ивици, сухи треви и други растителни отпадъци

Заповед на кмета на Община Правец, за забрана палене на стърнища, слогове, крайпътни ивици, сухи треви и други растителни отпадъци на територията н...

30 Май 2019   Прочети ...


Съобщение до заинтересованите лица

Община Правец обявява на заинтересoваните лица, че са изработени проекти за Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) за обе...

28 Май 2019   Прочети ...


Комисията за подбор на персонала проект "Правец - среда за активно социално приобщаване" обявява допуснатите до събеседване кандидати по Дейности 5 по ОП НОИР

Комисията за подбор на персонала проект „Правец – среда за активно социално приобщаване” обявява допуснатите до събеседване кандидати по Дейности 5...

28 Май 2019   Прочети ...


Допуснатите до събеседване кандидати по Дейности 1, 2, 3 по ОП НОИР

Комисията за подбор на персонала проект „Правец – среда за активно социално приобщаване” обявява допуснатите до събеседване кандидати по Дейности 1...

28 Май 2019   Прочети ...


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?