Категории

Обяви

СЪОБЩЕНИЕ

До  Г-жа Цонка Николова Каназирска  В качеството Ви на съсед Ви уведомявам, че със заповед № З-175 /10.04.2023г. на Кмета на община Правец е одобре...

07 Юни 2023   Прочети ...

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 02.06.2023г.

04 Юни 2023   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ

ДО  Г-Н ЛЮБОСЛАВ ПЕЕВ НАЙДЕНОВ  Уведомявам, че в община Правец е постъпил проект за ПУП – План за регулация на част от кв. 32, с. Джурово, община П...

01 Юни 2023   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ

ДО  Г-ЖА СТАНКА ПЕТРОВА ПЕТРОВА Г-Н ВИКТОР ВЛАДИМИРОВ СИМЕОНОВ  Уведомявам, със заповед № З-174/10.04.2023г. на Кмета на община Правец е одобрен пр...

01 Юни 2023   Прочети ...

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 26.05.2023г.

29 Май 2023   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ

Допълване на  ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2023 година

25 Май 2023   Прочети ...

Конкурс за подбор на персонал

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ран...

22 Май 2023   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ

ДО  Г-Н РУМЯН МАНЧЕВ МАНЧЕВ  Уведомявам Ви, със заповед № З-138/20.03.2023г. на Кмета на община Правец е одобрен проект за нанасяне на ПИ 6265, с п...

16 Май 2023   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ

ДО  Г-Н ЛЮБЧО ЦОЛОВ ЛАЗАРОВ  Г-ЖА ДЕСИСЛАВА СТЕФЧОВА ЕФТИМИУ  Уведомявам Ви, че със заповед № З-29 /05.01.2023г. на Кмета на община Правец е одобре...

16 Май 2023   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ

ДО  Г-Н ЛЮБЧО ЦОЛОВ ЛАЗАРОВ Г-ЖА ДЕСИСЛАВА СТЕФЧОВА ЕФТИМИУ  Уведомявам Ви , че със заповед № З-116 /06.03.2023г. на Кмета на община Правец е одобр...

16 Май 2023   Прочети ...

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?