Категории

Обяви

СЪОБЩЕНИЕ

Община Правец на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТж обявява на заинтересуваните лица, че с Решение № 195 от 16.10.2023г. на Общински съвет на Община ...

14 Декември 2023   Прочети ...

ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2024 година

12 Декември 2023   Прочети ...

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, за периода 2023 - 2027 г.

12 Декември 2023   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ

ДО Г-ЖА ВАНЯ ЦВЕТАНОВА ЦОЛОВА  Уведомявам Ви, че в община Правец е постъпил проект за нанасяне на ПИ 112.225 в плана на новообразуваните имоти на м...

07 Декември 2023   Прочети ...

Обява за свободно работно място с. Видраре

Защитено жилище за пълноленти лица с умствена изостаналост – с. Видраре, търси да назначи социален работник в социалната услуга. Основни изисквания...

01 Декември 2023   Прочети ...

Уведомление за инвестиционно предложение от „АГРО М СТРОЙ“ ЕООД за “Напоителна система за напояване чрез дъждуване в землището на с. Джурово и с. Видраре, община Правец, област Софийска“

  Обява за открит обществен достъп до постъпила информация Община Правец обявява открит обществен достъп до постъпила информация по Приложение №5 к...

21 Ноември 2023   Прочети ...

Публикуван е План сметка за 2024 г.

Връзка към План сметка 2024 г.

17 Ноември 2023   Прочети ...

Уведомление за инвестиционно намерение - ОБЕКТ “Ремонтно-възстановителни работи по предпазните диги по левия бряг на река Малък Искър, покрай и над село Видраре, Община Правец” ПОДОБЕКТ: Предпазни ди

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната сред...

15 Ноември 2023   Прочети ...

Общинска администрация – Правец обявява свободни работни позици - ОПЕРАТИВЕН ДЕЖУРЕН

14 Ноември 2023   Прочети ...

Общинска администрация – Правец обявява свободни работни позици - СЛУЖИТЕЛ АВТОГАРА

14 Ноември 2023   Прочети ...

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?