Обяви

Община Правец обявява конкурс за подбор на персонал

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 “Социално-икон...

02 Януари 2020   Прочети ...


Община Правец обявява конкурс за подбор на персонал

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 “Социално-икон...

02 Януари 2020   Прочети ...


Община Правец обявява конкурс за подбор на персонал

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 “Социално-икон...

02 Януари 2020   Прочети ...


Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ ДОГ-ЖА ЦЕЦА СТЕФАНОВА СТАНЕВАГ-ЖА МАРИЯ ЦВЕТКОВА НЕНЧЕВАГ-ЖА СВЕТЛА НИКОЛОВА МИШЕВАГ-ЖА ГАБРИЕЛА КРАСИМИРОВА МИШЕВАГ-ЖА МАРИЯ ИВАНОВА ВЕК...

30 Декември 2019   Прочети ...


Справка по реда на чл. 26, ал. 5 от ЗНА

Справка по реда на чл. 26, ал. 5 от ЗНА за липсата на постъпили предложения относно  публикуван проект на план-сметка за необходимите разходи по см...

24 Декември 2019   Прочети ...


Заповеди и карти на масивите за ползване по чл. 37ж от ЗСПЗЗ

ЗАПОВЕДИ И КАРТИ НА МАСИВИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ ПО ЧЛ.37Ж ОТ ЗСПЗЗ ЗА КАЛЕНДАРНАТА 2020Г., ЗА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ПО ЗЕМЛИЩА

23 Декември 2019   Прочети ...


Проект на Програмата на община Правец за управлението и разпореждането с имотите - общинска собственост през 2020 год.

Проект на Програмата на община Правец за управлението и разпореждането с имотите - общинска собственост през 2020 год.

11 Декември 2019   Прочети ...


Проект на Стратегия за управление на общинската собственост на община Правец - 2019 - 2023 г

Проект на Стратегия за управление на общинската собственост на общинаПравец - 2019 - 2023 г

11 Декември 2019   Прочети ...


Община Правец обявява конкурс за подбор на персонал

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 “Социално-икон...

09 Декември 2019   Прочети ...


Дирекция "Бюро по труда" обявява свободните работни места за региона към 5.12.2019

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 05.12.2019г.1. Учител, детска градина - Правец - Висше2. Оператор, съедин...

06 Декември 2019   Прочети ...


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?