Обяви

Община Правец обявява конкурс за подбор на персонал

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ран...

28 Май 2020   Прочети ...


Дирекция "Бюро по труда" обявява свободните работни места за региона към 22.05.2020

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 22.05.2020г.1. Магистър фармацевт - Ботевград - Висше2. Технически сътруд...

27 Май 2020   Прочети ...


Община Правец обявява свободни работни позиции

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ "ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР"Изисквания за заемане на длъжността- образование - висше, квалификационна степен бакалавър- Компют...

27 Май 2020   Прочети ...


Дирекция "Бюро по труда" обявява свободните работни места за региона към 15.05.2020

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 15.05.2020г.1. Технически сътрудник, Ботевград, Средно2. Работник, товаро...

16 Май 2020   Прочети ...


Дирекция "Бюро по труда" обявява свободните работни места за региона към 8.05.2020

1. Технически сътрудник, Ботевград, Средно2. Обслужващ, магазин, Ботевград, Средно3. Работник, товаро-разтоварна дейност, Ботевград, Средно4. Охран...

09 Май 2020   Прочети ...


Съобщение до г-жа Ива Ванкова Димитрова, г-жа Снежанка Петкова Стоянова и пълномощник на г-н Даниел Петров Илиев

СЪОБЩЕНИЕДОГ-ЖА ИВА ВАНКОВА ДИМИТРОВАГ-ЖА СНЕЖАНКА ПЕТКОВА СТОЯНОВАПЪЛНОМОЩНИК НАГ-Н ДАНИЕЛ ПЕТРОВ ИЛИЕВ Уведомявам Ви, че със заповед № З-201/ 03....

29 Април 2020   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно намерение от „Булпласт – 2013“ ЕООД, ГР. Правец

Уведомление за инвестиционно намерение от „Булпласт – 2013“ ЕООД, ГР. Правец

16 Април 2020   Прочети ...


Обява за инвестиционно намерение на община Правец

Обява за инвестиционно намерение на община Правец

16 Април 2020   Прочети ...


Допълване на ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2020 година

16 Април 2020   Прочети ...


Община Правец обявява конкурс за подбор на персонал

Община Правец обявява конкурс за подбор на персонал Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмез...

14 Април 2020   Прочети ...


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?