Обяви

Община Правец удължава срока за подаване на документи

Община Правец удължава срока за подаване на документиОбщина Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзме...

17 Февруари 2020   Прочети ...


Дирекция "Бюро по труда" обявява свободните работни места за региона към 06.02.2020

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 06.02.2020г.1. Шлосер - Правец - Средно2. Водач, мотокар - Правец - Средн...

12 Февруари 2020   Прочети ...


Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

11 Февруари 2020   Прочети ...


Заповед №З-82 от 06.02.2020 г. за забрана на паша в горски територии - държавна собственост

Заповед №З-82 от 06.02.2020 г. за забрана на паша в горски територии - държавна собственост.

06 Февруари 2020   Прочети ...


Заповеди относно заболяването Африканска чума по свинете(АЧС)

Заповеди на Министъра на земеделието, храните и горите относно информация за заболяването Африканска чума по свинете(АЧС).

05 Февруари 2020   Прочети ...


Обявление Проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Правец

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ,Представяме на Вашето внимание разработен Проект на ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕ...

04 Февруари 2020   Прочети ...


Дирекция "Бюро по труда" обявява свободните работни места за региона към 31.01.2020

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 31.01.2020г.1. Възпитател, с.Видраре, Висше2. Старши специалист АИС, Боте...

03 Февруари 2020   Прочети ...


Община Правец удължава срока за подаване на документи

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 “Социално-икон...

31 Януари 2020   Прочети ...


Съобщение до г-н Владимир Веселинов Ангелов

СЪОБЩЕНИЕДОГ-Н ВЛАДИМИР ВЕСЕЛИНОВ АНГЕЛОВ

30 Януари 2020   Прочети ...


Община Правец удължава срока за подаване на документи

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 “Социално-икон...

28 Януари 2020   Прочети ...


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?