Категории

Обяви

СЪОБЩЕНИЕ за проект за изменение на действащия кадастрален план на с. Правешка Лакавица, община Правец, област Софийска

Община Правец на основание чл. 51, ал. 1, т. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/, по реда на § 4, ал. 1, т.2 от Преходните и заключи...

08 Декември 2020   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ за проект за изменение на действащия кадастрален план на с. Разлив, община Правец, област Софийска

Община Правец на основание чл. 51, ал. 1, т. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/, по реда на § 4, ал. 1, т.2 от Преходните и заключи...

08 Декември 2020   Прочети ...

Дирекция "Бюро по труда" обявява свободните работни места за региона към 30.11.2020

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 30.11.2020г.1. Психолог, Ботевград, Висше2. Монтажник, електронни елемент...

02 Декември 2020   Прочети ...

Заседанието на Общинския съвет на община Правец, насрочено за 27.11.2020 г. ще се проведе онлайн

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ       Съобщение    Заседанието на Общинския съвет на община Правец, насрочено за 27.11.2020 г. ще ...

25 Ноември 2020   Прочети ...

Проект за допълнение на ПРОГРАМАTA НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2020 година

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ,Представяме на вниманието Ви следния проект за допълнение на ПРОГРАМАTA НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕ...

19 Ноември 2020   Прочети ...

ДГ „Здравец“, гр.Правец обявява свободно работно място

ДГ „Здравец“ обявява свободно работно място за длъжността пом.готвач/готвач в детска градина : I Трудови задачи и задължения,характеризиращи длъжно...

18 Ноември 2020   Прочети ...

УВЕДОМЛЕНИЕ за откриване на производство по издаване на общ административен акт по чл.66 от АПК

На основание чл.66 от АПК, Община Правец уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на общ административен акт относ...

16 Ноември 2020   Прочети ...

УВЕДОМЛЕНИЕ за откриване на производство по издаване на общ административен акт по чл.66 от АПК

На основание чл.66 от АПК, чл.8, ал.6 от Закона за местните данъци и такси, чл.8, ал.1 и чл. 18, ал. 2 от Наредба №15 на ОбС – Правец за администри...

16 Ноември 2020   Прочети ...

Дирекция "Бюро по труда" обявява свободните работни места за региона към 13.11.2020

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 13.11.2020г.1. Психолог    Ботевград    Висше2. Бобиньор, електрически ма...

14 Ноември 2020   Прочети ...

ОБЯВЛЕНИЕ

НА ПРОЕКТ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА РАЗХОДИТЕ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ „СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ“, „ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА Б...

13 Ноември 2020   Прочети ...

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?