Категории

Обяви

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 27.05.2022г.

27 Май 2022   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ  ДО Г-ЖА ЦОНКА НИКОЛОВА КАНАЗИРСКА Г-ЖА ЦВЕТАНА СТЕФАНОВА ВЕЛЕВА Г-Н ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ ЗЛАТЕВ Г-ЖА ЮЛИАНА ГРИГОРОВА КОЦЕВА Г-ЖА ВЕСЕЛИНА ГРИ...

27 Май 2022   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ

Съобщение  До  Г-жа Радка Цветкова Анчева Г-н Стамен Пешев Райчинов Г-жа Станка Пешева Райчинова Г-н Райчин Пешев Райчинов Г-жа Десислава Христова ...

27 Май 2022   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ

Съобщение  До  Г-н Боян Петров Маринов Г-н Райчин Пешев Райчинов Г-жа Радка Цветкова Анчева Г-н Стамен Пешев Райчинов Г-жа Станка Пешева Райчинова ...

27 Май 2022   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ  ДО Г-ЖА МИЛА ИЛИЙЧОВА ИВАНОВА  Уведомявам Ви, че със заповед № З-118/ 09.03.2022г. на кмета на община Правец е одобрена замяна по чл. 1...

26 Май 2022   Прочети ...

Допълнение на ПРОГРАМАTA НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2022

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, Представяме на вниманието Ви следния проект за допълнение на ПРОГРАМАTA НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОР...

20 Май 2022   Прочети ...

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 20.05.2022 г.

20 Май 2022   Прочети ...

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ран...

19 Май 2022   Прочети ...

Общинска администрация – Правец обявява свободни работни места

Общинска администрация – Правец обявява следните свободни работни места: - Логопед в Център за социална рехабилитация, гр. Правец - Рехабилитатор Ц...

17 Май 2022   Прочети ...

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 13.05.2022г.

13 Май 2022   Прочети ...

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?