Категории

Обяви

Общинска администрация - Правец търси да назначи - Счетоводител

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:- Образование: висше;- Образователно-квалификационна сте...

16 Март 2024   Прочети ...

Общинска администрация - Правец търси да назначи - Вътрешен одитор

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността: - образование – висше- „Финанси”, „Счетоводство”, с мин...

16 Март 2024   Прочети ...

Обява за свободно работно място

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания търси да назначи социален асистент в социалната услуга.Описание и изисквания:-  ...

13 Март 2024   Прочети ...

Заповед за забрана за паша

06 Март 2024   Прочети ...

Общинска администрация - Правец търси да назначи - Шофьор

Общинска администрация – Правец обявява свободно работно място:Шофьор Кратко описание на длъжността:•    Извършва възложените му курсове;•    Описв...

21 Февруари 2024   Прочети ...

Общинска администрация - Правец търси да назначи

Главен специалист „Гражданска регистрация и административно обслужване” в с. Джурово Описание на длъжността и характер на работата• Осъществява тех...

19 Февруари 2024   Прочети ...

Съобщение

Община Правец на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на всички заинтересовани лица, че с Решение №37 от 20.12.2023г. на Общински съвет – гр. П...

31 Януари 2024   Прочети ...

Съобщение

Община Правец на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на всички заинтересовани лица, че с Решение №36 от 20.12.2023г. на Общински съвет – гр. П...

31 Януари 2024   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ ДО Г-ЖА НАДЕЖДА КИРИЛОВА ГЕОРГИЕВА - ДИМИТРОВА

Общинска администрация на община Правец Ви уведомява, че е постъпил проект за нанасяне на ПИ 7328 в кадастралния план на гр. Правец, собственост на...

29 Януари 2024   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ ДО Г-Н ТОДОР ВЛАДИМИРОВ ЖИВКОВ

    Община Правец Ви уведомява, че е изработила проект за изменение на ПУП – План за регулация на част от кв. 4, гр. Правец, с който се променя гра...

29 Януари 2024   Прочети ...

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?