Категории

Обяви

Проект за допълнение на ПРОГРАМАTA НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2021

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, Представяме на вниманието Ви следния проект за допълнение на ПРОГРАМАTA НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОР...

11 Март 2021   Прочети ...

Проект за изменение на ПУП – ПР и ПУП на ПУР на село Джурово

Община Правец на основание чл. 129, ал. 1от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 16 от 28.01.2021г. на Общинския съвет – Правец, е...

05 Март 2021   Прочети ...

Община Правец удължава срокът за подаване на документи

Община Правец удължава срока за подаване на документи до 15,00 часа на 12 март 2021 г. г. на кандидатите за „социален работник” по Проект „Център з...

02 Март 2021   Прочети ...

Община Правец обявява конкурс за подбор на персонал

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ран...

02 Март 2021   Прочети ...

Община Правец обявява конкурс за подбор на персонал

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ран...

23 Февруари 2021   Прочети ...

ПОКАНА – ОБЯВЛЕНИЕ за публично обсъждане във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на Община Правец (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, В изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие (ЗРР) и чл.19, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за региона...

22 Февруари 2021   Прочети ...

Допълване на ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2021 година

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ,Представяме на вниманието Ви следния проект за допълнение на ПРОГРАМАTA НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕ...

18 Февруари 2021   Прочети ...

Дирекция "Бюро по труда" обявява свободните работни места за региона към 5.02.2021

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 05.02.2021г.1. Машинен оператор, производство на пластмасови изделия, Пра...

09 Февруари 2021   Прочети ...

Покана за публично обсъждане на Проект за Бюджет 2021

ПОКАНА Публично обсъждане на проект на Бюджет 2021 г. на Община Правец. Кметът на Община Правец Г-н Румен Гунински, на основание чл. 84 от Закона з...

04 Февруари 2021   Прочети ...

Свободна работна позиция "Старши специалист материални активи и домакин"

СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ „МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ И ДОМАКИН”Изисквания за заемане на длъжността:• Образование: средно, по висока степен е предимство;• Правоспос...

03 Февруари 2021   Прочети ...

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?