Обяви

Допълнение на програма на Община Правец за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2019

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ,Представяме на вниманието Ви следния проект за допълнение на ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖД...

28 Март 2019   Прочети ...


Класиране след проведено събеседване от Комисията за подбор на персонала в "Център за семейно консултиране и подкрепа-Правец"

Класиране след проведено събеседване от Комисията за подбор на персонала в "Център за семейно консултиране и подкрепа-Правец"Комисията за подбор на...

27 Март 2019   Прочети ...


Комисията за подбор на персонала в Център за семейно консултиране и подкрепа - Правец обявява допуснатите до събеседване кандидати

Комисията за подбор на персонала в Център за семейно консултиране и подкрепа - Правец обявява допуснатите до събеседване кандидатиВъв връзка с изпъ...

25 Март 2019   Прочети ...


Съобщение по чл. 62а, ал.1 от Закона за водите

Съобщение по чл. 62а, ал.1 от Закона за водите

25 Март 2019   Прочети ...


Съобщение до г-жа Емилия Найденова и г-н Христо Петков

СЪОБЩЕНИЕДОГ-ЖА ЕМИЛИЯ ЦЕНОВА НАЙДЕНОВАГ-Н ХРИСТО ПАВЛОВ ПЕТКОВУведомявам Ви, че със заповед № З-48/ 23.01.2019г. на Кмета на община Правец е одобр...

25 Март 2019   Прочети ...


Инвестиционно намерение гр. Правец

Инвестиционно намерение гр. Правец

25 Март 2019   Прочети ...


24 март - световен ден за борба с туберколозата

В края на 19-ти век туберкулозата убива един на всеки седем човека в Европа и Америка. На 24 март 1882 г. д-р Роберт Кох обявява революционното си ...

21 Март 2019   Прочети ...


Дирекция "Бюро по труда" обявява свободните работни места за региона към 12.03.2019

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград, към 12.03.2019 год./номер по ред; длъжност; месторабота; степен на образова...

16 Март 2019   Прочети ...


Инвестиционно намерение гр. Правец

О Б Я В Адо заинтересованите лица и общественостНа основание чл.4, ал.2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ...

15 Март 2019   Прочети ...


Община Правец обявява конкурс за подбор на персонал

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ран...

15 Март 2019   Прочети ...


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?