Категории

Обяви

Допълване на ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2021 година

Представяме на вниманието Ви следния проект за допълнение на ПРОГРАМАTA НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОС...

16 Септември 2021   Прочети ...

Община Правец обявява конкурс за подбор на персонал

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 “Социално-икон...

10 Септември 2021   Прочети ...

Дирекция "Бюро по труда" обявява свободните работни места за региона към 10.09.2021г.

1 Възпитател Видраре Висше2 Работник, озеленяване Правец Начално/ Без образование3 Камериер/камериерка, хотел Правец Средно/Основно4 Машинен операт...

10 Септември 2021   Прочети ...

Покана за публично обсъждане на отчета за касовото изпълнението на бюджета за 2020г. на Община Правец

П О К А Н А за публично обсъждане на отчета за касовото изпълнението на бюджета за 2020 г.  на Община Правец              На основание чл. 140, ал....

03 Септември 2021   Прочети ...

Обява за открит обществен достъп до постъпила информация

Обява за открит обществен достъп до постъпила информация, за Инвестиционно предложение за "Изграждане на атракционен парк с макети, посетителски це...

03 Септември 2021   Прочети ...

ДГ "Звънче" с.Джурово обявява свободно работно място

Свободно място: учител, детска градина, считано от 15.09.2021 г             Изисквания за длъжността – висше  образование, работа с компютър       ...

25 Август 2021   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ

ДОГ-ЖА РАДКА МАРИНОВА ВЪРБАНОВА Уведомявам Ви, че със заповед № З-306/ 08.06.2021г. на кмета на община Правец е одобрена замяна по чл. 16 ЗУТ на ПИ...

23 Август 2021   Прочети ...

Дирекция "Бюро по труда" обявява свободните работни места за региона към 23.08.2021г.

№ по ред Длъжност Месторабота Образование1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап - Изобразително изкуство технологии и пре...

23 Август 2021   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ

ДО Г-ЖА НИКОЛИНА ДИКОВА АЛЕКСАНДРОВА Г-ЖА ДИАНА МАНЧЕВА СИРАКОВ Г-Н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ КОЦЕВ   В Общинска администрация на община Правец е постъпил  п...

20 Август 2021   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ

До Милена Христова Попова Мария Тодорова Попова Ива Ванева Димитрова   Съобщаваме Ви, че със заповед № З-428/ 17.08.2021г. на Кмета на община Праве...

18 Август 2021   Прочети ...

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?