Категории

Обяви

СЪОБЩЕНИЕ от Общински съвет Правец

Гражданите, желаещи да присъстват на он-лайн заседанието на Общинския съвет на община Правец, насрочено за 29.12.2020 г., могат да го направят на с...

29 Декември 2020   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ до г-н Бойко Бойков Мишев, г-н Ивайло Върбанов Лалински, г-жа Петя Петкова Топалска, г-жа Валентина Петкова Топалска, г-жа Соня Тодорова Стоянова

Уведомявам Ви, че със заповед № З-601/ 20.11.2020г. на кмета на община Правец е одобрена замяна по чл. 16 ЗУТ на ПИ580320.505.1206 с Урегулирани по...

18 Декември 2020   Прочети ...

Заводът на „Сименс Енерджи“ ЕООД в гр. Правец търси Бобиньор, електрически машини и Машинен оператор, изолация

18 Декември 2020   Прочети ...

Проект на Програма на Община Правец за управлението и разпореждането с имотите - общинска собственост през 2021 година

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, Представяме на вниманието Ви проект на ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИТЕ – О...

17 Декември 2020   Прочети ...

Дирекция "Бюро по труда" обявява свободните работни места за региона към 11.12.2020

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 11.12.2020г.1. Психолог, Ботевград, Висше2. Инженер, производство, Трудов...

13 Декември 2020   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ относно Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землището на гр. Правец, община Правец, област Софийска

Относно: Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землището на гр. Правец, община Правец, област Софийск...

08 Декември 2020   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ за проект за изменение на действащия кадастрален план на с. Правешка Лакавица, община Правец, област Софийска

Община Правец на основание чл. 51, ал. 1, т. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/, по реда на § 4, ал. 1, т.2 от Преходните и заключи...

08 Декември 2020   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ за проект за изменение на действащия кадастрален план на с. Разлив, община Правец, област Софийска

Община Правец на основание чл. 51, ал. 1, т. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/, по реда на § 4, ал. 1, т.2 от Преходните и заключи...

08 Декември 2020   Прочети ...

Дирекция "Бюро по труда" обявява свободните работни места за региона към 30.11.2020

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 30.11.2020г.1. Психолог, Ботевград, Висше2. Монтажник, електронни елемент...

02 Декември 2020   Прочети ...

Заседанието на Общинския съвет на община Правец, насрочено за 27.11.2020 г. ще се проведе онлайн

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ       Съобщение    Заседанието на Общинския съвет на община Правец, насрочено за 27.11.2020 г. ще ...

25 Ноември 2020   Прочети ...

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?