Категории

Обяви

СЪОБЩЕНИЕ

на ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА Община Правец на основание чл. 53б, ал. 2 от ЗКИР обявява на заинтересуваните лица, че ...

22 Август 2023   Прочети ...

Покана за публично обсъждане на Проект за бюджет 2023

Уважаеми съграждани,На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за...

21 Август 2023   Прочети ...

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 18.08.2023г.

18 Август 2023   Прочети ...

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 11.08.2023г.

12 Август 2023   Прочети ...

Нова Наредба 1 за обществения ред

Нова Наредба 1 за обществения ред на територията на община Правец прие Общински съвет – Правец.  

10 Август 2023   Прочети ...

Сухопътни войски

Сухопътни войски ОБЯВA за провеждане на конкурс - Национална гвардейска част.

08 Август 2023   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ

ДО  Г-ЖА КРИСТИНА ПЕТРОВА БОНЕВСКА  Г-Н МАРИЯН ПЕТРОВ БОНЕВСКИ  В качеството Ви на съсед Ви уведомявам, че в Общинска администрация на община Праве...

08 Август 2023   Прочети ...

Проект за допълнение на ПРОГРАМАTA НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2023 година

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ,Представяме на вниманието Ви следния проект за допълнение на ПРОГРАМАTA НАОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖ...

08 Август 2023   Прочети ...

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 04.08.2023г.

04 Август 2023   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ

Община Правец на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – План за улична регулация / ПУ...

27 Юли 2023   Прочети ...

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?