Обяви

Община Правец удължава срока за подаване на документи

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 “Социално-икон...

15 Юли 2019   Прочети ...


Община Правец удължава срока за подаване на документи

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 “Социално-икон...

08 Юли 2019   Прочети ...


Община Правец удължава срока за подаване на документи

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 “Социално-икон...

08 Юли 2019   Прочети ...


Допълнение на програма на Община Правец за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2019

Допълване на ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2019 година,

05 Юли 2019   Прочети ...


Списък на класираните кандидати за изпълнение на дейност 2 "Включване в заетост"

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 “Социално-икон...

04 Юли 2019   Прочети ...


Списък на допуснатите и недопуснатите за интервю

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 “Социално-икон...

03 Юли 2019   Прочети ...


Съобщение до заинтересовани лица

Съобщение До г-жа Мария Георгиева Димитрова  г-н Димитър Железчев Димитров Уведомявам Ви, че със заповед № З-462/27.06.2019г. на кмета на община Пр...

02 Юли 2019   Прочети ...


Свободно работно място за - Оперативен дежурен в Общинска администрация Правец

Изисквания за заемане на длъжността:• Образование: средно• Професионален опит: 1 годинаОписание на длъжността:• Осигуряване на пропусквателния режи...

02 Юли 2019   Прочети ...


Свободно работно място за - Медицинска сестра в Общинска администрация Правец

Кратко описание на длъжността:• Осигурява здравни грижи за потребителите.Изисквания за заемане на длъжността• Образование – полувисше, висше, степе...

02 Юли 2019   Прочети ...


Свободно работно място за - Горски инспектор в Общинска администрация Правец

Изисквания за заемане на длъжността• образование – средно или висше по специалностите „Горско и ловно стопанство”, „Горско стопанство и дърводобив”...

02 Юли 2019   Прочети ...


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?