Обяви

Община Правец обявява конкурс за подбор на персонал

Община Правец обявява конкурс за подбор на персонал Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмез...

14 Април 2020   Прочети ...


Дирекция "Бюро по труда" обявява свободните работни места за региона към 10.04.2020

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 10.04.2020г.1 Шофьор, специален тежкотоварен автомобил - Правец - Средно2...

13 Април 2020   Прочети ...


Община Правец обявява конкурс за подбор на персонал

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 “Социално-икон...

31 Март 2020   Прочети ...


Община Правец обявава конкурс за подбор на персонал

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 “Социално-икон...

31 Март 2020   Прочети ...


Обява за инвестиционно намерение на община Правец

ОБЯВАдо заинтересованите лица и общественостНа основание чл.4, ал.2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  (ОВ...

30 Март 2020   Прочети ...


Община Правец обявява конкурс за подбор на персонал

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 “Социално-икон...

27 Март 2020   Прочети ...


Списък на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване - община Правец - 2020

Списък на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване - община Правец -2020

26 Март 2020   Прочети ...


СЪОБЩЕНИЕ до наследници на Тодор Семков Тодоров и наследници на Атанас Петков

СЪОБЩЕНИЕДОН-ЦИ НА ТОДОР СЕМКОВ ТОДОРОВН-ЦИ АТАНАС ПЕТКОВУВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,Общинска администрация на Oбщина Правец Ви уведомява, че е приет П...

20 Март 2020   Прочети ...


СЪОБЩЕНИЕ по реда на 18 а, ал.10 от Административно процесуалния кодекс (АПК)

ДОГ-ЖА СЛАВКА МАРКОВА НИНОВАГ-ЖА ИВАНКА МАРКОВА МИЛАНОВАкачеството Ви на наследници на Марко Савов Вешев, ДОГ-Н ГЕОРГИ ЕВГЕНИЕВ ГЕОРГИЕВГ-Н МИХАИЛ ...

16 Март 2020   Прочети ...


Дирекция "Бюро по труда" обявява свободните работни места за региона към 13.03.2020

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 13.03.2020г.1. Машинен оператор, изолация - Правец - Средно2. Машинен опе...

14 Март 2020   Прочети ...


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?