Обяви

Община Правец обявява конкурс за подбор на персонал

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 “Социално-икон...

15 Ноември 2019   Прочети ...


ОА Правец обявява свободно работно място за Старши специалист "Материални активи и домакин"

Общинска администрация – Правец обявява следното свободно работно място:Старши специалист „Материални активи и домакин”Изисквания за заемане на длъ...

15 Ноември 2019   Прочети ...


Обявление на проект за приемане на размера на такса битови отпадъци за 2020 година

ОБЯВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА РАЗМЕРА НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2020 ГОДИНА И ОДОБРЯВАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА РАЗХОДИТЕ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА, НЕОБХ...

14 Ноември 2019   Прочети ...


Община Правец обявява конкурс за подбор на персонал

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 “Социално-икон...

13 Ноември 2019   Прочети ...


Общинска администрация - Правец обявява свободни работни места

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПРАВЕЦ ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТАФинансов контрольорКратко описание на длъжността:• упражнява постоянен предварителен ...

11 Ноември 2019   Прочети ...


Община Правец обявява конкурс за подбор на персонал

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 “Социално-икон...

11 Ноември 2019   Прочети ...


Заповед №3-751

Заповед №3-751 за определяне на райoни за извършване на услуги по сметосъбиране, сметоизвозване и поддържането на чистотата на териториите за общес...

04 Ноември 2019   Прочети ...


Община Правец обявява конкурс за подбор на персонал

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 “Социално-икон...

01 Ноември 2019   Прочети ...


Община Правец удължава срока за прием на документи

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 “Социално-икон...

01 Ноември 2019   Прочети ...


Дирекция "Бюро по труда" обявява свободните работни места за региона към 23.10.2019г.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 23.10.2019г.№ по ред    Длъжност    Месторабота    Образование1. Машинен ...

29 Октомври 2019   Прочети ...


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?