Категории

Обяви

"Допълване на ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2022 година

14 Юли 2022   Прочети ...

Уведомление за инвестиционно предложение за Изграждане на жилищни сгради в поземлен имот ПИ 58030.26.34 в м. ГРАДЕШНИЦА по КККР на гр. Правец, община Правец, област Софийска.

12 Юли 2022   Прочети ...

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 08.07.2022г.

11 Юли 2022   Прочети ...

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 04.07.2022г.

05 Юли 2022   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ

Класиране след проведено събеседване от Комисията за подбор на персонала в "Център за семейно консултиране и подкрепа-Правец" Комисията за подбор н...

30 Юни 2022   Прочети ...

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 24.06.2022г.

28 Юни 2022   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ

Комисията за подбор на персонала в Център за семейно консултиране и подкрепа - Правец обявява допуснатите до събеседване кандидатиВъв връзка с изпъ...

22 Юни 2022   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ

ДО  СТИВ ПОУЛ КЕЛИ Съобщение съгласно чл.32, ал.4 от ДОПК (виж прикаченият документ)

20 Юни 2022   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ,Представяме на вниманието Ви Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет на Община Правец, неговит...

16 Юни 2022   Прочети ...

Допълване на ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2022 година

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ Представяме на вниманието Ви следния проект за допълнение на ПРОГРАМАTA НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕ...

16 Юни 2022   Прочети ...

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?