Категории

Обяви

СЪОБЩЕНИЕ ДО Г-ЖА ПЕТЯ ВАСИЛЕВА КОСТОВА

Община Правец  Ви уведомява, че е постъпил проект за изменение на ПУП – План за регулация /ПР/ и План за улична регулация /ПУР/ в частата на кв. 2,...

29 Януари 2024   Прочети ...

Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет 2024 г. на Община Правец

Уважаеми съграждани, На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и  Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза ...

22 Януари 2024   Прочети ...

Допълване "ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2024 година"

Допълване ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2024 година

12 Януари 2024   Прочети ...

Обява за инвестиционно намерение

Уведомяваме засегнатото население на община Правец, че Министерството на регионалното развитие и благоустройството, има следното инвестиционно пред...

11 Януари 2024   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ ДО Г-ЖА ЦВЕТЕЛИНА ЛАЗАРОВА ЛАЗАРОВА

Община Правец Ви уведомявам, че със заповед № З- /31.10.2023г. на Кмета на община Правец е одобрен проект за изменение на дворищната регулация на У...

02 Януари 2024   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ

Община Правец на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТж обявява на заинтересуваните лица, че с Решение № 195 от 16.10.2023г. на Общински съвет на Община ...

14 Декември 2023   Прочети ...

ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2024 година

12 Декември 2023   Прочети ...

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, за периода 2023 - 2027 г.

12 Декември 2023   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ

ДО Г-ЖА ВАНЯ ЦВЕТАНОВА ЦОЛОВА  Уведомявам Ви, че в община Правец е постъпил проект за нанасяне на ПИ 112.225 в плана на новообразуваните имоти на м...

07 Декември 2023   Прочети ...

Обява за свободно работно място с. Видраре

Защитено жилище за пълноленти лица с умствена изостаналост – с. Видраре, търси да назначи социален работник в социалната услуга. Основни изисквания...

01 Декември 2023   Прочети ...

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?