Категории

Обяви

Класиране след проведено събеседване от Комисията за подбор на персонала в "Център за семейно консултиране и подкрепа-Правец"

Комисията за подбор на персонала по проект „Център за семейно консултиране и подкрепа-Правец” по договор BG05M9OP001-2.004-0027 за безвъзмездна фин...

23 Юни 2023   Прочети ...

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА - Шофьор

Общинска администрация – Правец обявява следното свободно работно място: Шофьор Кратко описание на длъжността: • Извършва възложените му курсове;• ...

22 Юни 2023   Прочети ...

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА - Социален работник

Община Правец в качеството си на доставчик на социалните услуги, съгласно Закона за социалните услуги, търси да назначи: Социален работник в Асисте...

22 Юни 2023   Прочети ...

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА - Медицинска сестра

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПРАВЕЦ ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА Медицинска сестра Детска градина „Здравец”, гр. Правец Изисквания за заемане на длъж...

22 Юни 2023   Прочети ...

Допълване на ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2023 година

21 Юни 2023   Прочети ...

ПОКАНА за обществено обсъждане отчета за касовото изпълнение на бюджета на община Правец за 2022

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси Кмета на община Правец кани всички граждани и заинтересовани лица на обществено обсъждане...

19 Юни 2023   Прочети ...

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 16.06.2023г.

19 Юни 2023   Прочети ...

Комисията за подбор на персонала в Център за семейно консултиране и подкрепа - Правец обявява допуснатите до събеседване кандидати

Във връзка с изпълнение на проект „Център за семейно консултиране и подкрепа - Правец” по договор BG05M9OP001-2.004-0027 за безвъзмездна финансова ...

16 Юни 2023   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ

ДО  Г-Н МЛАДЕН МЛАДЕНОВ ПЕТКОВ  Уведомявам Ви, че със заповед № З-201 /03.05.2023г. на Кмета на община Правец е одобрен проект за изменение на када...

13 Юни 2023   Прочети ...

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 09.06.2023г.

09 Юни 2023   Прочети ...

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?