Обяви

Заповеди за полски пътища за стопанската 2019 – 2020 година

17 Януари 2020   Прочети ...


Община Правец обявява конкурс за подбор на персонал

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 “Социално-икон...

17 Януари 2020   Прочети ...


Община Правец удължава срока за подаване на документи

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 “Социално-икон...

16 Януари 2020   Прочети ...


Община Правец удължава срока за подаване на документи

  Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 “Социално-ик...

16 Януари 2020   Прочети ...


Покана за обществено обсъждане на проекта на общинския бюджет на община Правец за 2020г.

Покана за обществено обсъждане на проекта на общинския бюджет на община Правец за 2020г.На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси, К...

16 Януари 2020   Прочети ...


Община Правец обявява конкурс за подбор на персонал

Община Правец обявява конкурс за подбор на персоналОбщина Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмезд...

15 Януари 2020   Прочети ...


Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ ДО Г-ЖА ЦЕЦА СТЕФАНОВА СТАНЕВА Г-ЖА МАРИЯ ЦВЕТКОВА НЕНЧЕВА     Уважаеми дами,   Общинска администрация на Oбщина Правец уведомява, че в з...

15 Януари 2020   Прочети ...


Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ ДО Г-Н ВЕСЕЛИН НИКОЛОВ ПЕТКОВ Г-Н НИКОЛАЙ АТАНАСОВ ГОГУШЕВ ЖК СЕВЕР, БЛ. 212, ВХ. А, ЕТ. 3, АП. 8 ГР. ПРАВЕЦ   Общинска администрация на ...

14 Януари 2020   Прочети ...


Съобщение до Боян Георгиев Китанов

До Боян Георгиев Китановр-н „Триадица“ул. „Боровец“ №11, ет. 4, ап. 14гр. СофияСЪОБЩЕНИЕНа основание чл. 18а, ал. 10 от Административно процесуални...

13 Януари 2020   Прочети ...


Община Правец обявява свободни работни позиции - януари 2020

ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР Изисквания за заемане на длъжността:- образование–висше-„Финанси”,„Счетоводство”, минимална образователна степен - „ магистър;-...

08 Януари 2020   Прочети ...


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?