Обяви

Община Правец удължава срока за подаване на документи

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 “Социално-икон...

18 Юни 2019   Прочети ...


Съобщение до г-жа М. Димитрова и г-н Д. Димитров

СЪОБЩЕНИЕ ДОГ-ЖА МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВАГ-Н ДИМИТЪР ЖЕЛЕЗЧЕВ ДИМИТРОВ УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИМИТРОВА, УВАЖАЕМИ  Г-Н ДИМИТРОВ,Уведомявам Ви, че Общинска ...

17 Юни 2019   Прочети ...


Класиране след проведено събеседване от Комисията за подбор на персонала в "Център за семейно консултиране и подкрепа-Правец"

Комисията за подбор на персонала по проект „Център за семейно консултиране и подкрепа-Правец” по договор BG05M9OP001-2.004-0027 за безвъзмездна фин...

17 Юни 2019   Прочети ...


Община Правец удължава срока за подаване на документи

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 “Социално-икон...

14 Юни 2019   Прочети ...


Комисията за подбор на персонала в Център за семейно консултиране и подкрепа - Правец обявява допуснатите до събеседване кандидати

Във връзка с изпълнение на проект „Център за семейно консултиране и подкрепа - Правец” по договор BG05M9OP001-2.004-0027 за безвъзмездна финансова ...

13 Юни 2019   Прочети ...


Община Правец обявява конкурс за подбор на персонал

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 “Социално-икон...

11 Юни 2019   Прочети ...


Община Правец обявява конкурс за подбор на персонал

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 “Социално-икон...

11 Юни 2019   Прочети ...


Община Правец удължава срока за подаване на документи

Община Правец удължава срока за подаване на документи до 16:00 часа на 12 юни 2019г. на кандидатите по Проект „Център за семейно консултиране и под...

10 Юни 2019   Прочети ...


Инвестиционно намерение с. Своде

Инвестиционно намерение с. Своде, община Правец

07 Юни 2019   Прочети ...


Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса за длъжност главен Архитект

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса за длъжност главен Архитект на община Правец

06 Юни 2019   Прочети ...


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?