Категории

Обяви

Заповед за определяне райони за извършване на услуги по сметосъбиране в Община Правец

26 Октомври 2023   Прочети ...

Идентификация на еднокопитни животни

Община Правец уведомява всички собственици, отглеждащи еднокопитни животни да се запознаят с влязъл в сила Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/963 на...

19 Октомври 2023   Прочети ...

Класиране от Комисията за подбор на персонала по проект “Надграждане на услугите за ранно детско развитие в община Правец”

Във връзка с изпълнение на  Процедурата по подбор на персонал по  проект BG05SFPR002-2.003-0029-C01 “Надграждане на услугите за ранно детско развит...

13 Октомври 2023   Прочети ...

Свободно работно място - Учител ДГ Здравец

Общинска администрация – Правец обявява свободни работни места: УЧИТЕЛ В ДГ "ЗДРАВЕЦ" ГР. ПРАВЕЦ Изисквания за заемане на длъжността 1. Висше обра...

13 Октомври 2023   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с изпълнение на проект BG05SFPR002-2.003-0029-C01 “Надграждане на услугите за ранно детско развитие в община Правец” за безвъзмездна фин...

11 Октомври 2023   Прочети ...

Сухопътни войски

Сухопътни войски   ОБЯВA   за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на СКС

10 Октомври 2023   Прочети ...

Допълнение на ПРОГРАМАTA НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2023 година

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, Представяме на вниманието Ви следния проект за допълнение и изменение на ПРОГРАМАTA НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕ...

09 Октомври 2023   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ

ДО  Г-ЖА МАРГАРИТА НАНОВА БЕНЧЕВА  Уведомявам Ви, че в община Правец е постъпил проект за ПУП – План за регулация на част от кв. 32, с. Джурово, об...

03 Октомври 2023   Прочети ...

Община Правец обявява конкурс за подбор на персонал

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.003 – „Бъдеще за децата”, п...

02 Октомври 2023   Прочети ...

Класиране от комисията за подбор на персонала по проект “Надграждане на услугите за ранно детско развитие в община Правец”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, процедура BG05SFPR002-2.003 – „Бъдеще за деца...

28 Септември 2023   Прочети ...

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?