Категории

Обяви

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 28.03.2022г.

28 Март 2022   Прочети ...

Млади семейства от уязвими групи получават подкрепа в Центъра за семейно консултиране и подкрепа - Правец

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фондПроект: BG05M9OP001-2.004-0027-C01„Център за семейно консултиране и...

25 Март 2022   Прочети ...

ПОКАНА за публично обсъждане на проекта за бюджет 2022 г. на Община Правец

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПРАВЕЦ П О К А Н А за публично обсъждане на проекта за бюджет 2022 г. на Община Правец Уважаеми съграждани, На основание ч...

23 Март 2022   Прочети ...

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 18.03.2022г.

18 Март 2022   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ

Съобщение по чл.32 до ЛУКАС, ЛЕОН, ЛУСИО ООД

14 Март 2022   Прочети ...

Проект на ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА 2022 г.

08 Март 2022   Прочети ...

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 01.03.2022г.

02 Март 2022   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ

ДО ВЕЛИЗАР ИВАНОВ ИВАНОВ съгласно чл.32, ал.4 от Данъчно осигурителния процесуален кодекс 

23 Февруари 2022   Прочети ...

Допълване на ПРОГРАМАTA НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2022 година

22 Февруари 2022   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, съобщаваме, че със Заповед № З-84/ 16.02.2022г. на кмета на община Правец е одо...

16 Февруари 2022   Прочети ...

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?