Обяви

Дирекция "Бюро по труда" обявява свободните работни места за региона към 23.01.2019

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград, към 23.01.2019 год./номер по ред; длъжност; месторабота; степен на образова...

24 Януари 2019   Прочети ...


Допълване на програма на Община Правец за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2019 година

Допълване на програма на Община Правец за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2019 година

24 Януари 2019   Прочети ...


Подмяна на Преносен (Магистрален) газопровод в участъка „ОС Беглеж – КВ Дерманци – КВ Батулци – КВ Калугерово"

СЪОБЩЕНИЕОбщина Правец на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е внесен проект за ПУП – Парцеларен план за техническа инфраструктура на обе...

17 Януари 2019   Прочети ...


Oбщо събрание на СНЦ "МИГ Ябланица Правец"

ПоканаУправителния съвет на СНЦ "МИГ Ябланица Правец", на основание чл. 28, ал.2 от устава на сдружнието,свиква общо събрание на 11.02.2019г. от 10...

14 Януари 2019   Прочети ...


Дирекция "Бюро по труда" обявява свободните работни места за региона към 9.01.2019

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград, към 09.01.2019 год./номер по ред; длъжност; месторабота; степен на образова...

10 Януари 2019   Прочети ...


Покана за обществено обсъждане на проект на общинския бюджет на Община Правец за 2019г.

П О К А Н А за обществено обсъждане на проекта на общинския бюджет на община Правец за 2019г.На основание чл. 84, ал.2 от Закона за публичните фина...

07 Януари 2019   Прочети ...


Инвестиционно намерение гр. Правец

О Б Я В Адо заинтересованите лица и общественостНа основание чл.4, ал.2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ...

04 Януари 2019   Прочети ...


Дирекция "Бюро по труда" обявява свободните работни места за региона към 21.12.2018

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград, към 21.12.2018 год./номер по ред; длъжност; месторабота; степен на образова...

23 Декември 2018   Прочети ...


ОБЯВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №4 за определяне размера на местните данъци на територията на община Правец

ОБЯВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №4 за определяне размера на местните данъци на територията на община Правец

21 Декември 2018   Прочети ...


Проект на ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2019

Проект на ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2019

12 Декември 2018   Прочети ...


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?