Обяви

Община Правец удължава срока за подаване на документи

Община Правец обявява конкурс за подбор на персоналОбщина Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмезд...

27 Февруари 2020   Прочети ...


График за извършване на годишен технически преглед на земеделска и горска техника в Община Правец

СЪОБЩЕНИЕГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ГОДИШЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА В ОБЩИНА ПРАВЕЦОбластна дирекция „Земеделие” – София обл...

27 Февруари 2020   Прочети ...


Заповед №З-106/25.02.2020 г. за полски пътища в с. Видраре

Заповед №З-106/25.02.2020 г. за полски пътища в с. Видраре

27 Февруари 2020   Прочети ...


Списък на общински пасища, мери и ливади за индивидуално ползване - разпределение - 2020 година

26 Февруари 2020   Прочети ...


Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет на Община Правец, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

24 Февруари 2020   Прочети ...


Дирекция "Бюро по труда" обявява свободните работни места за региона към 21.02.2020

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 21.02.2020г.1. Шлосер - Правец - Средно2. Домакин - Правец - Средно3. Вод...

22 Февруари 2020   Прочети ...


Допълване на ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2020 година

Допълване на  ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2020 година.

20 Февруари 2020   Прочети ...


Община Правец удължава срока за подаване на документи

Община Правец удължава срока за подаване на документиОбщина Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзме...

18 Февруари 2020   Прочети ...


Дирекция "Бюро по труда" обявява свободните работни места за региона към 14.02.2020

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 14.02.2020г.1. Шлосер - Правец, Средно2. Водач, мотокар - Правец, Средно/...

18 Февруари 2020   Прочети ...


Община Правец удължава срока за подаване на документи

Община Правец удължава срока за подаване на документиОбщина Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзме...

17 Февруари 2020   Прочети ...


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?