Категории

Обяви

Съобщение до г-н Владимир Димитров Маринов, г-жа Антония Генчева Жилева, г-жа Кристина Генчева Славчева, г-н Лъчезар Иванов Петков

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Общинска администрация на Oбщина Правец Ви уведомява, че са издадени заповеди за възстановяване собствеността на наследниц...

04 Януари 2021   Прочети ...

Община Правец обявява конкурс за подбор на персонал

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ран...

04 Януари 2021   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ до г-н Златан Цветанов Михайлов, г-жа Цветанка Михайлова Съйкова, г-н Марин Михайлов Цветанов, г-жа Валентина Михайлова Цветанова, г-н Геори Стефанов Коцев, г-жа Цветана Стефанова Велева, г-

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Общинска администрация на Oбщина Правец Ви уведомява, че е приет Помощен план по чл. 13а, ал.5 от ППЗСПЗЗ на бивш земеделс...

31 Декември 2020   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ от Отдел "Местни приходи"

Отдел „Местни приходи” при община Правец уведомява своите клиенти, че на 31.12.2020г. касите за плащане на местни данъци и такси  ще работят до 11:...

30 Декември 2020   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ от Общински съвет Правец

Гражданите, желаещи да присъстват на он-лайн заседанието на Общинския съвет на община Правец, насрочено за 29.12.2020 г., могат да го направят на с...

29 Декември 2020   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ до г-н Бойко Бойков Мишев, г-н Ивайло Върбанов Лалински, г-жа Петя Петкова Топалска, г-жа Валентина Петкова Топалска, г-жа Соня Тодорова Стоянова

Уведомявам Ви, че със заповед № З-601/ 20.11.2020г. на кмета на община Правец е одобрена замяна по чл. 16 ЗУТ на ПИ580320.505.1206 с Урегулирани по...

18 Декември 2020   Прочети ...

Заводът на „Сименс Енерджи“ ЕООД в гр. Правец търси Бобиньор, електрически машини и Машинен оператор, изолация

18 Декември 2020   Прочети ...

Проект на Програма на Община Правец за управлението и разпореждането с имотите - общинска собственост през 2021 година

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, Представяме на вниманието Ви проект на ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИТЕ – О...

17 Декември 2020   Прочети ...

Дирекция "Бюро по труда" обявява свободните работни места за региона към 11.12.2020

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 11.12.2020г.1. Психолог, Ботевград, Висше2. Инженер, производство, Трудов...

13 Декември 2020   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ относно Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землището на гр. Правец, община Правец, област Софийска

Относно: Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землището на гр. Правец, община Правец, област Софийск...

08 Декември 2020   Прочети ...

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?