Обяви

Дирекция "Бюро по труда" обявява свободните работни места за региона към 19.06.2020

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 19.06.2020г.1. Работник, кухня, Правец, Средно/Основно2. Магистър фармаце...

20 Юни 2020   Прочети ...


Допълване на ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2020 година

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ,Представяме на вниманието Ви следния проект за допълнение на ПРОГРАМАTA НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕ...

19 Юни 2020   Прочети ...


Община Правец обявява конкурс за подбор на персонал

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 “Социално-икон...

18 Юни 2020   Прочети ...


Дирекция "Бюро по труда" обявява свободните работни места за региона към 12.06.2020

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 12.06.2020г.1. Специалист, качество - Правец, Висше/Средно2. Специалист, ...

16 Юни 2020   Прочети ...


Община Правец удължава срока за подаване на документи

  Община Правец удължава срока за подаване на документи до 16,00 часа на 30 юни 2020 г. на кандидатите по Проект „Център за семейно консултиране и ...

12 Юни 2020   Прочети ...


Община Правец обявява конкурс за подбор на персонал

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 “Социално-икон...

09 Юни 2020   Прочети ...


Съобщение до наследниците на Стамен Вълков Лютов

СЪОБЩЕНИЕ ДОГ-ЖА ЦОНКА КИРИЛОВА КОЛЕВАГ-ЖА МАРИЯ ИЛИЕВА ХРИСТОВАГ-Н НИКОЛАЙ ДИОКЛИТИЯНОВ НИКОЛОВГ-Н ДИМИТЪР ДИОКЛИТИЯНОВ НИКОЛОВГ-Н ИЛИЯН ДИМИТРОВ ...

08 Юни 2020   Прочети ...


Община Правец обявява конкурс за подбор на персонал

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 “Социално-икон...

02 Юни 2020   Прочети ...


СЪОБЩЕНИЕ във връзка с одобрен проект за нанасяне на ПИ № 58030.505.7261 в кадастралния план на гр. Правец, собственост на наследниците на Стамен Вълков Лютов

СЪОБЩЕНИЕ ДОГ-ЖА ЦОНКА КИРИЛОВА КОЛЕВАГ-ЖА МАРИЯ ИЛИЕВА ХРИСТОВАГ-Н НИКОЛАЙ ДИОКЛИТИЯНОВ НИКОЛОВГ-Н ДИМИТЪР ДИОКЛИТИЯНОВ НИКОЛОВГ-Н ИЛИЯН ДИМИТРОВ ...

01 Юни 2020   Прочети ...


Съобщение до г-н РУМЕН ЦВЕТАНОВ ТОДОРОВ, г-н ПЕТКО ЦАНОВ ТОДОРОВ, г-жа ПАВЛИНА МАРИНОВА ПАВЛОВА, г-н МАРИН ХАРИЕВ ВАСИЛЕВ, г-жа ВАНЯ ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА

СЪОБЩЕНИЕДОГ-Н РУМЕН ЦВЕТАНОВ ТОДОРОВГ-Н ПЕТКО ЦАНОВ ТОДОРОВГ-ЖА ПАВЛИНА МАРИНОВА ПАВЛОВАГ-Н МАРИН ХАРИЕВ ВАСИЛЕВГ-ЖА ВАНЯ ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА УВАЖАЕМ...

29 Май 2020   Прочети ...


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?