Обяви

Община Правец търси да назначи следните специалисти

Финансов контрольор    Кратко описание на длъжността:•    упражнява постоянен предварителен контрол за законосъобразност преди вземането на решение...

14 Март 2019   Прочети ...


Прилагане на чл. 21 от Регламент (EС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 06.07.2016г. за насърчаване на свободното движение на гражданите

Прилагане на чл. 21 от Регламент (EС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 06.07.2016г. за насърчаване на свободното движение на гражд...

13 Март 2019   Прочети ...


Извършване на годишен технически преглед на земеделска и горска техника

СЪОБЩЕНИЕГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ГОДИШЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА В ОБЩИНА ПРАВЕЦОбластна дирекция „Земеделие” – София обл...

05 Март 2019   Прочети ...


Съобщение: Срокът за регистрация и пререгистрация на домашни кучета е до 31.03.2019 год.

Общинска администрация Правец напомня, че срокът за регистрация и пререгистрация на домашни кучета е до 31.03.2019 год.Регистрацията и пререгистрац...

28 Февруари 2019   Прочети ...


Съобщение до г-н Цветелин Пламенов Ценев

Съобщение до г-н Цветелин Пламенов Ценев

26 Февруари 2019   Прочети ...


Съобщение по чл. 62а, ал.1 от Закона за водите

Съобщение по чл. 62а, ал.1 от Закона за водите

22 Февруари 2019   Прочети ...


Дирекция "Бюро по труда" обявява свободните работни места за региона към 20.02.2019

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград, към 20.02.2019 год./номер по ред; длъжност; месторабота; степен на образова...

21 Февруари 2019   Прочети ...


Допълнение на програма на Община Правец за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2019

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ,Представяме на вниманието Ви следния проект за допълнение на ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖД...

21 Февруари 2019   Прочети ...


Дирекция "Бюро по труда" обявява свободните работни места за региона към 8.02.2019

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград, към 08.02.2019 год./номер по ред; длъжност; месторабота; степен на образова...

12 Февруари 2019   Прочети ...


Инвестиционно намерение гр. Правец

Инвестиционно намерение "Агро екопродукти" ООД гр. Правец

30 Януари 2019   Прочети ...


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?