Обяви

Протокол от конкурс за главен архитект

09 Ноември 2018   Прочети ...


Райони за извършване на сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на чистота

Райони за извършване на сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на чистота

01 Ноември 2018   Прочети ...


Община Правец удължава срока за подаване на документи

Община Правец удължава срока за подаване на документи до 15,00 часа на 2 ноември 2018 г. на кандидатите за „социален работник” по Проект „Център за...

31 Октомври 2018   Прочети ...


Инвестиционно намерение гр. Правец

„Реконструкция и промяна на предназначението на търговско-представителна част на хлебозавод в цех за производство на сладкарски изделия и хляб и ре...

25 Октомври 2018   Прочети ...


Удължава срока за подаване на документи "Център за семейно консултиране и подкрепа- Правец"

Община Правец удължава срока за подаване на документи до 16,00 часа на 30 октомври 2018 г. на кандидатите за „социален работник” по Проект „Център ...

24 Октомври 2018   Прочети ...


Обявление за главен архитект на Община Правец

ОБЯВЛЕНИЕ за ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ/ провеждане на конкурс за назначаване на държавенслужител/Община Правец, -тел.: 07133 2288; e_mail: o...

24 Октомври 2018   Прочети ...


Допълнение на програма на Община Правец за управеление и разпореждане с имоти

Представяме на вниманието Ви следния проект за допълнение на ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ...

18 Октомври 2018   Прочети ...


Инвестиционно намерение с. Осиковица

Инвестиционно намерение с. Осиковица

17 Октомври 2018   Прочети ...


Събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

Община Правец за поредна година организира събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и негодни за употреба батер...

15 Октомври 2018   Прочети ...


Община Правец удължава срока за подаване на документи по проект - "Център за семейно консултиране и подкрепа- Правец"

Община Правец удължава срока за подаване на документи до 16,00 часа на 23 октоври 2018 г. на кандидатите за „социален работник” по Проект „Център з...

12 Октомври 2018   Прочети ...


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?