Категории

Обяви

СЪОБЩЕНИЕ

ДО НЕДЯЛКО ХРИСТОВ ЛИЛОВ, СЛАВЕЯ ВАЛЕНТИНОВА КРЪСТАНОВА, ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ КРЪСТАНОВ, ДИМИТРА ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА, ГЕОРГИ ДИМИТРОВ МАРИНОВ УВАЖАЕМИ ...

06 Февруари 2023   Прочети ...

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 27.01.2023г.

30 Януари 2023   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ ДО Г-ЖА НАДЕЖДА ПЕТРОВА БОЖИЛОВА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО БОЖИЛОВА, В качеството Ви на заинтересовано лице по чл. 131, ал.2, т.1 от Закона за устройство на територията/ ЗУТ/, Общинска адми...

24 Януари 2023   Прочети ...

Съобщение по чл.32 от ДОПК за Каролина Коцева Огнянова

24 Януари 2023   Прочети ...

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 20.01.2023г.

22 Януари 2023   Прочети ...

Кметът на община Правец сключи нов договор по новия програмен период 2021г. – 2027г.

13 Януари 2023   Прочети ...

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 13.01.2023г.

13 Януари 2023   Прочети ...

ОБЯВА

Допълване на ПРОГРАМАTA НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ИРАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2023 година

12 Януари 2023   Прочети ...

Сухопътни войски

    Сухопътни войски   ОБЯВИ за провеждане на конкурси за войнишки длъжности във формирования от състава на КЛП.    

10 Януари 2023   Прочети ...

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 06.01.2023г.

09 Януари 2023   Прочети ...

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?