Обяви

Допълване в ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2020 година

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ,Представяме на вниманието Ви следния проект за допълнение на ПРОГРАМАTA НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕ...

13 Март 2020   Прочети ...


Община Правец обявява конкурс за подбор на персонал

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 “Социално-икон...

13 Март 2020   Прочети ...


СЪОБЩЕНИЕ

Съобщение дог-жа Рени Евтимова Маринова, г-н Едуард Исак Бенун, г-жа Ивайла Цветанова Радулова, г-жа Добринка Иванова Чорбанова, г-н Васил Николов ...

12 Март 2020   Прочети ...


Съобщение до г-н Иван Людмилов Маринов, г-н Симеон Людмилов Маринов и г-жа Велика Иванова Гуговска

СЪОЩЕНИЕДОГ-Н ИВАН ЛЮДМИЛОВ МАРИНОВ Г-Н СИМЕОН ЛЮДМИЛОВ МАРИНОВ Г-ЖА ВЕЛИКА ИВАНОВА ГУГОВСКА

12 Март 2020   Прочети ...


Допълване в ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2020 година

Допълване в  ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2020 година

12 Март 2020   Прочети ...


СЪОБЩЕНИЕ до г-жа Цонка Кирилова Колева

СЪОБЩЕНИЕ  ДОГ-ЖА ЦОНКА КИРИЛОВА КОЛЕВАУведомявам Ви, че в Общинска администрация на община Правец е постъпил проект за нанасяне в кадастралния пла...

10 Март 2020   Прочети ...


Дирекция "Бюро по труда" обявява свободните работни места за региона към 6.03.2020

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 06.03.2020г.1. Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ...

06 Март 2020   Прочети ...


СЪОБЩЕНИЕ ДО г-н Николай Атанасов Гогушев, г-н Росен Милков Великов и г-н Владимир Иванов Николов

ДО Г-Н НИКОЛАЙ АТАНАСОВ ГОГУШЕВГ-Н РОСЕН МИЛКОВ ВЕЛИКОВГ-Н ВЛАДИМИР ИВАНОВ НИКОЛОВ Уведомявам Ви, че със заповед № З-65/30.01.2020г. на кмета на об...

05 Март 2020   Прочети ...


Община Правец обявява конкурс за подбор на персонал

Община Правец обявява конкурс за подбор на персоналОбщина Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмезд...

05 Март 2020   Прочети ...


Община Правец обявява конкурс за подбор на персонал

Община Правец обявява конкурс за подбор на персоналОбщина Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмезд...

02 Март 2020   Прочети ...


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?