Обяви

Класиране от Комисията за подбор на персонала в "Център за семейно консултиране и подкрепа-Правец"

Комисията за подбор на персонала по проект „Център за семейно консултиране и подкрепа-Правец” по договор BG05M9OP001-2.004-0027 за безвъзмездна фин...

20 Юли 2020   Прочети ...


Дирекция "Бюро по труда" обявява свободните работни места за региона към 17.07.2020

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 17.07.2020г.1. Машинен оператор, изолация, Правец, Средно2. Продавач-конс...

20 Юли 2020   Прочети ...


Община Правец удължава срока за подаване на документи

Община Правец удължава срока за подаване на документи до 17,00 часа на 15 юли 2020 г. на кандидатите по Проект „Център за семейно консултиране и по...

10 Юли 2020   Прочети ...


Съобщение до г-н Веселин Божков Божков

ДОГ-Н ВЕСЕЛИН БОЖКОВ БОЖКОВ Съобщаваме Ви, че в Общинска администрация на община Правец е постъпил проект за нанасяне на ПИ № 58030.110.281 в Плана...

09 Юли 2020   Прочети ...


Съобщение до г-н Марин Тодоров Иванов

СЪОБЩЕНИЕ ДО Г-Н МАРИН ТОДОРОВ ИВАНОВ Уведомявам Ви, че със заповед № З-200/ 03.04.2020г. на кмета на община Правец е одобрен проект за нанасяне на...

08 Юли 2020   Прочети ...


Дирекция "Бюро по труда" обявява свободните работни места за региона към 3.07.2020

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 03.07.2020г.1. Машинен оператор, изолация - Правец, Средно2. Продавач-кон...

05 Юли 2020   Прочети ...


Фирма СИМЕНС ЕНЕРДЖИ ЕООД гр. Правец търси да назначи

За производствената си база в България, Сименс Енерджи ЕООД търси: Машинен оператор, изолацияОтговорности и сфера на дейност:- Да изолира токови и ...

02 Юли 2020   Прочети ...


Община Правец обявява конкурс за подбор на персонал

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 “Социално-икон...

01 Юли 2020   Прочети ...


Община Правец удължава срока за подаване на документи

Община Правец удължава срока за подаване на документи до 17,00 часа на 10 юли 2020 г. на кандидатите по Проект „Център за семейно консултиране и по...

30 Юни 2020   Прочети ...


Дирекция "Бюро по труда" обявява свободните работни места за региона към 26.06.2020

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 26.06.2020г. 1. Работник, кухня, Правец, Средно/Основно2. Магистър фармац...

28 Юни 2020   Прочети ...


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?