Обяви

Свободно работно място за - Стажант одитор в Общинска администрация Правец

Кратко описание на длъжността:• дава независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за     финансово управление и контрол;• оц...

02 Юли 2019   Прочети ...


Свободно работно място за - Вътрешен одитор в Общинска администрация Правец

Кратко описание на длъжността:• дава независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за     финансово управление и контрол;• оц...

02 Юли 2019   Прочети ...


Свободно работно място за - Финансов контрольор в Общинска администрация Правец

Кратко описание на длъжността:•  упражнява постоянен предварителен контрол за законосъобразност преди вземането на решение за поемане на задължение...

02 Юли 2019   Прочети ...


Покана за обществено обсъждане отчета за касовото изпълнение на бюджета на община Правец за 2018г.

П О К А Н Аза обществено обсъждане  отчета за касовото изпълнение на бюджета  на община Правец за 2018г.На основание чл.140, ал.4 от Закона за публ...

01 Юли 2019   Прочети ...


Община Правец удължава срока за подаване на документи до 7 юли

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 “Социално-икон...

28 Юни 2019   Прочети ...


Община Правец удължава срока за подаване на документи до 7 юли

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 “Социално-икон...

28 Юни 2019   Прочети ...


Община Правец удължава срока за подаване на документи

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 “Социално-икон...

24 Юни 2019   Прочети ...


Община Правец удължава срока за подаване на документи

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 “Социално-икон...

24 Юни 2019   Прочети ...


Съобщение до заинтересовани лица

 СЪОБЩЕНИЕДОГ-ЖА СТЕФКА КИРИЛОВА МИХАЙЛОВАГ-ЖА ЕЛЕОНОРА КОСТАДИНОВА РОГЕЛОВАГ-ЖА НИНА КОСТАДИНОВА МЛАДЕНОВА – ПАПАТРЕХАСГ-ЖА ДИАНА НИКОЛОВА ВЪЛЧЕВА...

20 Юни 2019   Прочети ...


Обяви за работа от "Граммер" АД с. Трудовец

Обяви за работа от "Граммер" АД с. Трудовец

19 Юни 2019   Прочети ...


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?