Обяви

Учител детска градина ДГ "Звънче" с. Джурово

Учител детска градина ДГ "Звънче" с. ДжуровоИзисквания за заемане на длъжността: • висше образование • трудов стаж по специалността е предимство• д...

04 Септември 2019   Прочети ...


ОА Правец обявява свободно работно място - Социален работник

Социален работник ЦСРИ /по заместване/Основна цел на длъжносттаПроучва индивидуалните особености и потребности на потребителите. Осъществява работа...

04 Септември 2019   Прочети ...


ОА Правец обявява свободно работно място - Вътрешен одитор

Вътрешен одитор на община правецМинимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:• образование – висше- „...

04 Септември 2019   Прочети ...


ОА Правец обявява свободно работно място - Медицинска сестра

Изисквания за заемане на длъжността• Образование – полувисше, висше, степен специалист, специалност„Медицинска сестра”, „Медицински фелдшер”.• Проф...

04 Септември 2019   Прочети ...


Съобщение до г-жа Поли Методиева и г-н Веселин Наков

СЪОБЩЕНИЕДОГ-ЖА ПОЛИ ТОДОРОВА МЕТОДИЕВАГ-Н ВЕСЕЛИН НИКОЛАЕВ НАКОВ Ви уведомявам Ви, че със заповед № З-422/ 13.06.2019г. на кмета на община Правец ...

03 Септември 2019   Прочети ...


Класирани кандидати за позиция "трудов медиатор"

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 “Социално-икон...

03 Септември 2019   Прочети ...


Допуснати до втори кръг кандидати за позиция "трудов медиатор"

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 “Социално-икон...

02 Септември 2019   Прочети ...


Уведомление от "АГРО ЕКОПРОДУКТИ" за инвестиционно предложение в гр. Правец

 Уведомление от "АГРО ЕКОПРОДУКТИ" за инвестиционно предложение  в гр. Правец

02 Септември 2019   Прочети ...


Класирани кандидати по Дейност 3 по ОП НОИР

Комисията за подбор на персонала проект „Правец – среда за активно социално приобщаване” обявява класираните кандидати по Дейности 3 по ОП НОИРВъв ...

29 Август 2019   Прочети ...


Допуснати до събеседване кандидати по дейност 3 по ОП НОИР

Комисията за подбор на персонала проект „Правец – среда за активно социално приобщаване” обявява допуснатите до събеседване кандидати по Дейности 3...

26 Август 2019   Прочети ...


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?