Обяви

Удължава срока за подаване на документи "Център за семейно консултиране и подкрепа- Правец"

Община Правец удължава срока за подаване на документи до 16,00 часа на 30 октомври 2018 г. на кандидатите за „социален работник” по Проект „Център ...

24 Октомври 2018   Прочети ...


Обявление за главен архитект на Община Правец

ОБЯВЛЕНИЕ за ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ/ провеждане на конкурс за назначаване на държавенслужител/Община Правец, -тел.: 07133 2288; e_mail: o...

24 Октомври 2018   Прочети ...


Допълнение на програма на Община Правец за управеление и разпореждане с имоти

Представяме на вниманието Ви следния проект за допълнение на ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ...

18 Октомври 2018   Прочети ...


Инвестиционно намерение с. Осиковица

Инвестиционно намерение с. Осиковица

17 Октомври 2018   Прочети ...


Събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

Община Правец за поредна година организира събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и негодни за употреба батер...

15 Октомври 2018   Прочети ...


Община Правец удължава срока за подаване на документи по проект - "Център за семейно консултиране и подкрепа- Правец"

Община Правец удължава срока за подаване на документи до 16,00 часа на 23 октоври 2018 г. на кандидатите за „социален работник” по Проект „Център з...

12 Октомври 2018   Прочети ...


Инвестиционно намерение гр. Правец

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественостНа основание чл.4, ал.2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда...

10 Октомври 2018   Прочети ...


Община Правец обявява конкурс за подбор на персонал

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ран...

05 Октомври 2018   Прочети ...


Съобщение по чл.32 от ДОПК за Божидарка Иванова

Съобщение по чл.32 от ДОПК за Божидарка Иванова

02 Октомври 2018   Прочети ...


Инвестиционно намерение гр. Правец

Инвестиционно намерение гр. Правец

28 Септември 2018   Прочети ...


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?