Категории

Обяви

Община Правец обявява конкурс за подбор на персонал

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ран...

25 Август 2022   Прочети ...

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 22.08.2022 г.

24 Август 2022   Прочети ...

Свободни работни позиции за учители в детски градини Правец

15 Август 2022   Прочети ...

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 12.08.2022г.

15 Август 2022   Прочети ...

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомлението е за инвестиционно предложение за изграждане на жилищни сгради в м.Градешница

15 Август 2022   Прочети ...

ОБЯВА

Общинската служба по земеделие - ПРАВЕЦ уведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи, че са изготвени предварителните регистри по ч...

04 Август 2022   Прочети ...

ОБЯВА

На основание чл.21 и чл.25, ал.1 от ЗОС в съответствие с влязъл в сила ПУП – ПР, одобрен с Решение №213/22.12.2021 г. на ОбС-Правец зареализиране н...

26 Юли 2022   Прочети ...

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 25.07.2022г.

26 Юли 2022   Прочети ...

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение за Изграждане на водоснабдяване, автоматизация и   управление на система за капково напояване на трайно на...

21 Юли 2022   Прочети ...

Община Правец обявява конкурс за подбор на персонал

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ран...

21 Юли 2022   Прочети ...

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?