Обяви

Общински съвет Правец, удължава срока за подаване на заявления за участие в процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели

Общински съвет Правец, удължава срока за подаване на заявления за участие в процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд ...

28 Октомври 2019   Прочети ...


Съобщение

ДОГ-Н  СТОЯН ИВАНОВ СТАНЕВГ-ЖА СВЕТЛА НИКОЛОВА МИШЕВАГ-ЖА ГАБРИЕЛА КРАСИМИРОВА МИШЕВАГ-Н ИВАЙЛО ВЪРБАНОВ ЛАЛИНСКИГ-Н БОЙКО БОЙКОВ МИШЕВУведомявам В...

28 Октомври 2019   Прочети ...


Обявява класираните кандидати по Дейности 3 по ОП НОИР

Комисията за подбор на персонала проект „Правец – среда за активно социално приобщаване” обявява класираните кандидати по Дейности 3 по ОП НОИРВъв ...

25 Октомври 2019   Прочети ...


Допуснатите до събеседване кандидати по Дейности 3 по ОП НОИР

Комисията за подбор на персонала проект „Правец – среда за активно социално приобщаване” обявява допуснатите до събеседване кандидати по Дейности 3...

24 Октомври 2019   Прочети ...


Инвестиционно намерение за "Обособяване на Рибовъдна ферма осъществяваща непълносистемно рибопроизводство в язовир Правец"

Инвестиционно намерение за "Обособяване на Рибовъдна ферма осъществяваща непълносистемно рибопроизводство в язовир Правец"

22 Октомври 2019   Прочети ...


Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ ДО Г-ЖА НИНА ПАВЛОВА БОНДАРЕНКО Г-ЖА ЦВЕТЕЛИНА ПАВЛОВА БОНДАРЕНКО Г-ЖА ДАНКА ЙОРДАНОВА СТОЯНОВА Г-Н ПЕТКО ВАСИЛЕВ ВЪЛКОВ   Уважаеми дами ...

21 Октомври 2019   Прочети ...


Община Правец удължава срока за прием на документи

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 “Социално-икон...

21 Октомври 2019   Прочети ...


Открит обществен достъп до получена информация по Приложение №2 към чл. 6, ал. 9

Открит обществен достъп до получена информация по Приложение №2 към чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздей...

17 Октомври 2019   Прочети ...


Дирекция "Бюро по труда" обявява свободните работни места за региона към 11.10.2019г.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 11.10.2019г.1. Учител, начален етап на основното образование (І - ІV кл.)...

16 Октомври 2019   Прочети ...


Община Правец обявява конкурс за подбор на персонал

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 “Социално-икон...

16 Октомври 2019   Прочети ...


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?