Категории

Обяви

Проект за допълнение на ПРОГРАМАTA НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2020 година

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ,Представяме на вниманието Ви следния проект за допълнение на ПРОГРАМАTA НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕ...

19 Ноември 2020   Прочети ...

ДГ „Здравец“, гр.Правец обявява свободно работно място

ДГ „Здравец“ обявява свободно работно място за длъжността пом.готвач/готвач в детска градина : I Трудови задачи и задължения,характеризиращи длъжно...

18 Ноември 2020   Прочети ...

УВЕДОМЛЕНИЕ за откриване на производство по издаване на общ административен акт по чл.66 от АПК

На основание чл.66 от АПК, Община Правец уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на общ административен акт относ...

16 Ноември 2020   Прочети ...

УВЕДОМЛЕНИЕ за откриване на производство по издаване на общ административен акт по чл.66 от АПК

На основание чл.66 от АПК, чл.8, ал.6 от Закона за местните данъци и такси, чл.8, ал.1 и чл. 18, ал. 2 от Наредба №15 на ОбС – Правец за администри...

16 Ноември 2020   Прочети ...

Дирекция "Бюро по труда" обявява свободните работни места за региона към 13.11.2020

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 13.11.2020г.1. Психолог    Ботевград    Висше2. Бобиньор, електрически ма...

14 Ноември 2020   Прочети ...

ОБЯВЛЕНИЕ

НА ПРОЕКТ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА РАЗХОДИТЕ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ „СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ“, „ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА Б...

13 Ноември 2020   Прочети ...

Дирекция "Бюро по труда" обявява свободните работни места за региона към 9.11.2020

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 09.11.2020г.1. Психолог, Ботевград, Висше2. Личен асистент, Етрополе, Осн...

10 Ноември 2020   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ ДО Г-ЖА АНЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕНЧЕВА, Г-ЖА ПЕТЯ ИВАНОВА ГЕНЧЕВА, Г-ЖА ГАЛЯ ИВАНОВА ГЕНЧЕВА, Г-ЖА МАРИЯНА ГЕНЧЕВА ИВАНОВА

Уведомявам Ви, че със заповед № З-530/ 13.10.2020г. на кмета на община Правец е одобрена замяна по чл. 16 ЗУТ на ПИ580320.505.7231, ПИ580320.505.72...

10 Ноември 2020   Прочети ...

Общинска администрация Правец обявява свободни места

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПРАВЕЦ ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТАОперативен дежурен – 2 бр.Основна цел на  длъжността• Осигуряване на пропускателния р...

31 Октомври 2020   Прочети ...

Заповед З-553/29.10.2020г

30 Октомври 2020   Прочети ...

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?