Категории

Обяви

ОУ "Васил Левски" гр.Правец обявява свободно работно място

Свободно работно мястоДЛЪЖНОСТ: учител начален етап БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА: 1 МЯСТОТО Е СВОБОДНО, СЧИТАНО ОТ: 01.09.2021г. МЯСТО НА РАБОТА: ОУ "Васил ...

02 Август 2021   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ

ДО Г-Н ДАМЯН ВЪРБАНОВ ВЪРБАНОВ В Общинска администрация на община Правец е постъпил  проект за нанасяне на ПИ 58030.505.7273, по кадастралния план ...

29 Юли 2021   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ

ДО Г-ЖА НИКОЛИНА ДИКОВА АЛЕКСАНДРОВА Г-Н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ КОЦЕВ  Г-ЖА ДИАНА МАНЧЕВА СИРАКОВА  В Общинска администрация на община Правец е постъпил  ...

29 Юли 2021   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ

ДО Г-Н ПЕТКО ИВАНОВ НАУМОВ   Г-ЖА ИВАНКА ПЕТРОВА ЦВЕТКОВА  Уведомявам Ви, че със заповед № З-289/ 02.06.2021г. на кмета на община Правец е одобрена...

26 Юли 2021   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ

ДО Г-ЖА МИЛЕНА ХРИСТОВА ПОПОВА Г-ЖА ДАФИНКА БОНЧЕВА ЦОЛОВА Г-ЖА МАРИЯ БОНЧЕВА ПИРАЛКОВА  В Общинска администрация на община Правец е постъпил  прое...

19 Юли 2021   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ

 Съобщаваме Ви, че със заповед № З- х367/ 13.07.2021г. на Кмета на община Правец е одобрен проект за нанасяне в ПНИ на мах. Скърнава на ПИ 58030.11...

16 Юли 2021   Прочети ...

Обявление за конкурс за назначаване на Директор дирекция "Финансова политика и управление на човешките ресурси" и главен счетоводител

На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и...

16 Юли 2021   Прочети ...

ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАTA НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2021

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, Представяме на вниманието Ви следния проект за допълнение на ПРОГРАМАTA НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОР...

15 Юли 2021   Прочети ...

Дирекция "Бюро по труда" обявява свободните работни места за региона към 09.07.2021г.

  № по ред Длъжност Месторабота Образование1 Учител, детска градина Правец Висше2 Асистент, офис Правец Висше3 Помощник-възпитател Разлив Средно4 М...

09 Юли 2021   Прочети ...

Класиране след проведен подбор от Комисията за подбор на персонала в "Център за семейно консултиране и подкрепа-Правец"

Комисията за подбор на персонала по проект „Център за семейно консултиране и подкрепа-Правец” по договор BG05M9OP001-2.004-0027 за безвъзмездна фин...

09 Юли 2021   Прочети ...

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?