Категории

Обяви

Свободна работна позиция "Канцелария и кабинет на кмета"

КАНЦЕЛАРИЯ И КАБИНЕТ НА КМЕТАИзисквания за заемане на длъжността• образование – висше хуманитарно;• компютърна грамотност,• владеене на английски /...

03 Февруари 2021   Прочети ...

Община Правец удължава срокът за подаване на документи

Община Правец в качеството си на бенефициент по договор № BG05M9OP001-2.018-0023-C01 по ОП РЧР за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9O...

29 Януари 2021   Прочети ...

Община Правец удължава срокът за подаване на документи

Община Правец в качеството си на бенефициент по договор № BG05M9OP001-2.018-0023-C01 по ОП РЧР за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9O...

25 Януари 2021   Прочети ...

Уведомление за инвестиционно предложение от „Елитагро“ ООД

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме засегнатото н...

22 Януари 2021   Прочети ...

Допълване на ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2021 година

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ,Представяме на вниманието Ви следния проект за допълнение на ПРОГРАМАTA НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕ...

21 Януари 2021   Прочети ...

Община Правец удължава срока за подаване на документи

Община Правец в качеството си на бенефициент по договор № BG05M9OP001-2.018-0023-C01 по ОП РЧР за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9O...

15 Януари 2021   Прочети ...

Класиране от Комисията за подбор на персонала в "Център за семейно консултиране и подкрепа - Правец"

Комисията за подбор на персонала по проект „Център за семейно консултиране и подкрепа-Правец” по договор BG05M9OP001-2.004-0027 за безвъзмездна фин...

14 Януари 2021   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл.32, ал.4 от Данъчно осигурителния процесуален кодекс

ДО ЕРНЕСТО МОЙА РОДОН – УПРАВИТЕЛ НА „РОДОН” ЕООД ГР. ЯБЛАНИЦА ОБЩ. ЯБЛАНИЦА УЛ „ГУРКО” №3   СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл.32, ал.4 от Данъчно осигурит...

07 Януари 2021   Прочети ...

Община Правец обявява конкурс за подбор на персонал

ОБЯВЛЕНИЕ   Община Правец в качеството си на бенефициент по договор № BG05M9OP001-2.018-0023-C01 по ОП РЧР за безвъзмездна финансова помощ по проце...

06 Януари 2021   Прочети ...

Съобщение до г-н Владимир Димитров Маринов, г-жа Антония Генчева Жилева, г-жа Кристина Генчева Славчева, г-н Томас Емилов Велев

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Общинска администрация на Oбщина Правец Ви уведомява, че са издадени два броя заповеди № З-532/14.10.2020г и № З-533/14.10...

04 Януари 2021   Прочети ...

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?