Категории

Обяви

Обява за инвестиционно намерение на Община Правец

Уведомление за инвестиционно предложение за "„УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕН УЧАСТЪК НА ПЪТ SFO 1471 /III- 308/ КАЛУГЕРОВО- ВИДРАРЕ- ДЖУРОВО - /I- 3/ ОТ ...

27 Април 2021   Прочети ...

Дирекция "Бюро по труда" обявява свободните работни места за региона към 26.04.2021

№ по ред Длъжност Месторабота Образование 1 Машинен оператор, изолация Правец Средно2 Машинен оператор, дървообработване Правец Средно/Основно3 Общ...

26 Април 2021   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ до г-н Иво Христов Илчев

Уведомявам Ви, че със заповед № З-164/ 19.03.2021г. на кмета на община Правец е одобрен проект за нанасяне на ПИ 58030.110.314 в ПНИ на махала Драг...

26 Април 2021   Прочети ...

Обявление на Предварителен проект на генерален план за организация на движението на град Праве

На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, във връзка с чл. 9, ал. 1 и ал. 2 във вр. с чл. 15 от Наредба № 1 от 17.01.2001г. ...

23 Април 2021   Прочети ...

ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАTA НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2021г.

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ,Представяме на вниманието Ви следния проект за допълнение на ПРОГРАМАTA НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕ...

21 Април 2021   Прочети ...

Прием на документи от кандидати за заемане на длъжност „Социален работник“

Община Правец в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги О Б Я В Я В ...

14 Април 2021   Прочети ...

Услуга Асистентска подкрепа в Община Правец

  ОБЩИНА ПРАВЕЦ СТАРТИРА НОВА СОЦИАЛНА УСЛУГА "АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА"  Община Правец в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентс...

13 Април 2021   Прочети ...

Дирекция "Бюро по труда" обявява свободните работни места за региона към 09.04.2021

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 09.04.2021г. № по ред Длъжност Месторабота Образование1 Крупие Правец Ср...

09 Април 2021   Прочети ...

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение за "Изграждане на атракционен парк с макети, посетителски център и обществено обслужване" в УПИ III "За ат...

29 Март 2021   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ ДО Г-ЖА ВИОЛЕТА ИВАНОВА ПЕТКОВА, Г-Н ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ ДИЛИНСКИ, Г-Н ДАНИЕЛ МИЛЧЕВ ПАНКОВ, Г-Н ВЕСЕЛИН ЦВЕТКОВ ТОДОРОВ, Г-ЖА ЦВЕТАНКА ХРИСТОВА ХРИСТОВА, Г-ЖА МИХАЕЛА МИЛЧЕВА ПАНКОВА, Г-Н

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Общинска администрация на Oбщина Правец Ви уведомява, че е приет Помощен план по чл. 13а, ал.5 от ППЗСПЗЗ на бивш земеделс...

24 Март 2021   Прочети ...

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?