Категории

Обяви

Свободни работни позиции за учители в детски градини Правец

15 Август 2022   Прочети ...

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 12.08.2022г.

15 Август 2022   Прочети ...

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомлението е за инвестиционно предложение за изграждане на жилищни сгради в м.Градешница

15 Август 2022   Прочети ...

ОБЯВА

Общинската служба по земеделие - ПРАВЕЦ уведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи, че са изготвени предварителните регистри по ч...

04 Август 2022   Прочети ...

ОБЯВА

На основание чл.21 и чл.25, ал.1 от ЗОС в съответствие с влязъл в сила ПУП – ПР, одобрен с Решение №213/22.12.2021 г. на ОбС-Правец зареализиране н...

26 Юли 2022   Прочети ...

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 25.07.2022г.

26 Юли 2022   Прочети ...

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение за Изграждане на водоснабдяване, автоматизация и   управление на система за капково напояване на трайно на...

21 Юли 2022   Прочети ...

"Допълване на ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2022 година

14 Юли 2022   Прочети ...

Уведомление за инвестиционно предложение за Изграждане на жилищни сгради в поземлен имот ПИ 58030.26.34 в м. ГРАДЕШНИЦА по КККР на гр. Правец, община Правец, област Софийска.

12 Юли 2022   Прочети ...

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 08.07.2022г.

11 Юли 2022   Прочети ...

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?