Категории

Обяви

Обява конкурс за длъжност "Директор" на Исторически музей Правец

ОБЯВЛЕНИЕНа основание Заповед № З -185/09.05.2024 г. на Кмета на Община Правец , при спазване изискванията на чл.91, ал. 1 от Кодекса на труда и въ...

15 Май 2024   Прочети ...

Съобщение

Община Правец на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на всички заинтересовани лица, че с Решение №53 от 27.03.2024г. на Общински съвет – гр. П...

13 Май 2024   Прочети ...

Съобщение до г-н Светослав Брънчев и г-н Павел Петков

С Ъ О Б Щ Е Н И ЕДОГ-н Светослав Стоянов БрънчевГ-н Павел Петков ПетковСъобщаваме Ви, че в Общинска администрация на община Правец е постъпил проек...

13 Май 2024   Прочети ...

ДГ "Здравец" търси да назначи Готвач/Помощник готвач

ГОТВАЧ / ПОМОЩНИК ГОТВАЧ В ДГ "ЗДРАВЕЦ" ГР. ПРАВЕЦ / 1бр Изисквания за заемане на длъжността 1. Минимално средно образование 2. Стаж по специалност...

09 Май 2024   Прочети ...

Съобщение до наследниците на Иван Багелейски

СЪОБЩЕНИЕ ДОВЕСЕЛИНКА ЦЕНОВА СТОЕВАНИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВДИМКА ЦЕНЕВА БРЪСНАШКАПЕНКА ПЕТКОВА ВЪЛКОВАВАЛЕНТИН ДОТКОВ ВАСИЛЕВМАРТИН ТИХОМИРОВ ГЬОКО...

19 Април 2024   Прочети ...

Съобщение до Георги Цветанов и Йонка Цветанова

СЪОБЩЕНИЕ ДОГЕОРГИ ИВАНОВ ЦВЕТАНОВЙОНКА ИВАНОВА ЦВЕТАНОВАУВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,Общинска администрация на Oбщина Правец Ви уведомява, че е приет П...

19 Април 2024   Прочети ...

Свободни работни места обявени в дирекция "Бюро по труда" - Ботевград

19 Април 2024   Прочети ...

Съобщение до наследниците на Борис Вулов Пешев

СЪОБЩЕНИЕ ДОКАЛИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВМАРИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВБОРЯНА ГРИГОРОВА ЛЕНКОВАПЕТЯ ХРИСТОВА ДИМИТРОВАУВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДАОбщинска администра...

18 Април 2024   Прочети ...

Съобщение до Иванка Вълканова и Йорданка Кузманова

СЪОБЩЕНИЕ  ДОИВАНКА МАРИНОВА ВЪЛКАНОВАЙОРДАНКА КУЗМАНОВА КУЗМАНОВАУВАЖАЕМИ ДАМИ,Общинска администрация на Oбщина Правец Ви уведомява, че е приет По...

18 Април 2024   Прочети ...

Допълване програмата на община Правец за управление и разпореждане с имоти

Допълване ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2024 година

17 Април 2024   Прочети ...

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?